Đây là một trong những trong 2 bộ Vệ hồn Huyền Thoại, có lever và tác dụng cao hơn hẳn những bộ vệ hồn lộ diện từ trước cho giờ và chuyên cần sử dụng cho PvP 6vs6.Bạn sẽ xem: Chỉ số cùng hiệu ứng vào vệ hồn cam blade & soul

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn Huyền Thoại Cuồng Phong riêng, tất cả hiệu ứng không giống nhau.

Bạn đã xem: Vệ hồn bnsBạn vẫn xem: Vệ hồn cá voi trắng

Bạn đang xem: Vệ hồn cá voi trắng

*

Chỉ số

MảnhChỉ số
1Sinh lực 3880 ~ 5550Phòng thủ chí mạng 284 ~ 4061 dòng ngẫu nhiên:⦁ 112 ~ 174 chính xác⦁ 1590 ~ 2260 Sinh lực⦁ 112 ~ 174 phòng thủ
2Sinh lực 7960 ~ 113401 cái ngẫu nhiên:⦁ 127 ~ 182 bảo vệ chí mạng⦁ 127 ~ 182 chủ yếu xác⦁127 ~ 182 phòng thủ
3Sinh lực 4250 ~ 6070Chính xác 311 ~ 4451 chiếc ngẫu nhiên:⦁ 133 ~ 190 phòng vệ Chí mạng⦁ 1730 ~ 2470 Sinh lực⦁ 133 ~ 190 chống thủ
4Sinh lực 4440 ~ 6430Phòng thủ chí mạng 325 ~ 4651 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 128 ~ 183 Chí mạng⦁ 128 ~ 183 bao gồm xác⦁ 128 ~ 183 Đỡ đòn
5Sinh lực 9390 ~ 134101 cái ngẫu nhiên:⦁ 151 ~ 215 chính xác⦁ 151 ~ 215 phòng thủ Chí mạng ⦁ 151 ~ 215 Chí mạng
6Sinh lực 4990 ~ 7130Né né 366 ~ 5231 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 156 ~ 223 thiết yếu xác⦁ 156 ~ 223 phòng vệ Chí mạng ⦁ 156 ~ 223 chống thủ
7Sinh lực 5180 ~ 7390Đỡ đòn 378 ~ 5411 cái ngẫu nhiên:⦁ 162 ~ 232 chủ yếu xác⦁ 162 ~ 232 chống thủ⦁ 162 ~ 232 phòng vệ Chí mạng
8Sinh lực 5360 ~ 7660Phòng thủ Chí mạng 392 ~ 5611 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 168 ~ 240 Chí mạng⦁ 168 ~ 240 chống thủ⦁ 1810 ~ 2570 Sinh lực

Hiệu ứng hệ phái

Kiếm Sư


*

Trưởng lão kiếm Sư

Số mảnhHiệu ứng
3+45% gần kề thương Thăng Hoa
5+165 chính xác, +298 chống thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Thanh Tẩy đi 3 giây

Võ Sư


Xem thêm: Top 5 Ứng Dụng Mở Màn Hình Android Phổ Biến Nhất 2017, Top 5 Ứng Dụng Mở Màn Hình Không Cần Nút Nguồn

*

Trưởng lão Võ Sư

Số mảnhHiệu ứng
3+100% sát thương Thiên không Cước
5+165 bao gồm xác, +298 chống thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Thanh Tẩy đi 3 giây

Pháp Sư

*

Trưởng lão Pháp Sư

Số mảnhHiệu ứng
3+150% liền kề thương Sóng Nhiệt
5+165 chủ yếu xác, +298 phòng thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Thanh Tẩy đi 3 giây

Cuồng Long


*

Trưởng lão Cuồng Long

Số mảnhHiệu ứng
3+50% ngay cạnh thương Đóng Cọc
5+165 thiết yếu xác, +298 phòng thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời hạn hồi Thoát Hiểm đi 3 giây

Sát Thủ

Trưởng lão liền kề Thủ

Số mảnhHiệu ứng
3+100% ngay cạnh thương Liên trả Kích
5+165 bao gồm xác, +298 chống thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời hạn hồi Tàng Hình đi 3 giây

Triệu Hồi Sư

Trưởng lão Triệu Hồi Sư

Số mảnhHiệu ứng
3Giảm 10% thời gian hồi Đè Mạnh
5+165 thiết yếu xác, +298 phòng thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời hạn hồi Nhảy Lùi đi 3 giây

Kiếm Vũ

Trưởng lão kiếm Vũ

Số mảnhHiệu ứng
3+14% sát thương Thăng Hoa
5+165 thiết yếu xác, +298 chống thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Thanh Tẩy đi 3 giây

Khí Công Sư

Trưởng lão Khí Công

Số mảnhHiệu ứng
3+20% giáp thương Bão Xoáy
5+165 chủ yếu xác, +298 chống thủ, +15510 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Thanh Tẩy đi 3 giây

Cách lấy

*Lưu ý:

Để đổi được Vệ hồn Cuồng Phong – Rương 4 cùng 5 yêu thương cầu mở khóa Thành tựu Đảo Cuồng Phong: 10 trận thắng.Để thay đổi được Vệ hồn Cuồng Phong – Rương 6,7 cùng 8 yêu thương cầu mở khóa Thành tựu Đảo Cuồng Phong: 100 trận thắng.

Bình luận:

Chuyên mục: CÔNG NGHỆChuyên mục: Games/Phần mượt Ekstensi file tmpCách nghịch lmht hayCài linux bên trên vmwareChuyên mục: trò chơi Tiếng Việt