L.

Bạn đang xem: Thuốc điều trị loạn nhịp tim

Brent Mitchell

, MD, Libin Cardiovascular Institute of Alberta, University of Calgary


Chị định điều trị rối loạn nhịp tim Tổng quan tiền về náo loạn nhịp tim những tế bào cơ tim gồm các đặc thù điện học đặc biệt quan trọng giúp các xung động được hiện ra và dẫn truyền trong cơ tim tạo nên các hèn bóp đồng bộ. Náo loạn hình thành xung động hoặc xôn xao dẫn... tìm hiểu thêm tùy thuộc vào thời gian độ triệu hội chứng và nấc độ nghiêm trọng của loạn nhịp. Điều trị theo nguyên nhân. Vào trường hợp cần thiết, rất có thể áp dụng một hoặc nhiều phương pháp điều trị phòng loạn nhịp bao gồm thuốc phòng loạn nhịp, sốc điện đưa nhịp Shock điện đưa nhịp - phá rung Chị định điều trị náo loạn nhịp tim tùy thuộc vào lúc độ triệu bệnh và mức độ nghiêm trọng của loạn nhịp. Điều trị theo nguyên nhân. Trong trường hợp đề nghị thiết, rất có thể áp dụng một hoặc nhiều... tìm hiểu thêm , cấy máy đưa nhịp - phá rung auto Máy gửi nhịp - phá rung auto (Implantable Cardioverter-Defibrillators - ICD) Chị định điều trị rối loạn nhịp tim tùy thuộc vào lúc độ triệu chứng và nút độ nghiêm trọng của loạn nhịp. Điều trị theo nguyên nhân. Vào trường hợp nên thiết, hoàn toàn có thể áp dụng một hoặc nhiều... đọc thêm

*
(ICDs), cấy máy sinh sản nhịp tim Máy chế tạo nhịp tim Chị định điều trị rối loạn nhịp tim tùy thuộc vào khoảng độ triệu chứng và mức độ cực kỳ nghiêm trọng của loạn nhịp.

Xem thêm: Viatmin B6 Là Gì? Tác Dụng Của Vitamin 6B Có Tác Dụng Gì Với Cơ Thể Của Bạn?

Điều trị theo nguyên nhân. Vào trường hợp nên thiết, hoàn toàn có thể áp dụng một hoặc nhiều... đọc thêm
*
, máy tạo nên nhịp tái đồng điệu tim phương pháp tạo nhịp tái đồng điệu cơ tim (CRT) Chị định điều trị rối loạn nhịp tim tùy thuộc vào lúc độ triệu triệu chứng và nút độ rất lớn của loạn nhịp. Điều trị theo nguyên nhân. Vào trường hợp nên thiết, có thể áp dụng một hoặc nhiều... xem thêm (một dạng quan trọng đặc biệt của tạo ra nhịp tim), triệt đốt xôn xao nhịp qua đường ống thông Triệt đốt rối loạn nhịp qua mặt đường ống thông Chị định điều trị xôn xao nhịp tim tùy thuộc vào lúc độ triệu hội chứng và nấc độ cực kỳ nghiêm trọng của loàn nhịp. Điều trị theo nguyên nhân. Vào trường hợp phải thiết, hoàn toàn có thể áp dụng một hoặc nhiều... tham khảo thêm , phẫu thuật mổ xoang điều trị náo loạn nhịp tim những tế bào cơ tim có các tính chất điện học đặc biệt giúp những xung rượu cồn được hiện ra và dẫn truyền trong cơ tim tạo ra các kém bóp đồng bộ. Rối loạn hình thành xung rượu cồn hoặc rối loạn dẫn... tìm hiểu thêm .


Hầu hết các loại thuốc chống loạn nhịp được tạo thành 4 nhóm bao gồm (phân một số loại của Vaughan Williams) dựa trên cơ chế ảnh hưởng chính lên điện sinh lý học tế bào cơ tim (xem bảng Thuốc chống loạn nhịp (Phân các loại Vaughan Williams) Thuốc chống loạn nhịp (phân loại Vaughan Williams)

*
).