Thật ra ko định viết lời cuối sách này đâu, là một trong những người các bạn rất thân, coi như thể độc giả thứ nhất của “Sương mù vây thành” sau khi xem hoàn thành vẫn khẩn thiết hỏi: “Sau kia thì sao?”Tôi hỏi ngược lại: “sau đó chiếc gì?”Dịch Liên Thận chết chưa? Dịch Liên Di nữa? Chuyện của Dịch gia nữa?Cô hỏi tôi một chuỗi vấn đề, hỏi cho tôi ở trong điện thoại không ngừng cười: “Chuyện sau đó, “Không kịp nói yêu em” không phải phía bên trong có viết sao?”Cô cảm thấy ngoạn mục tượng nổi: “Không kịp nói yêu em” phía bên trong chỗ như thế nào có?”Tất nhiên là có, tỷ như Dịch Liên Thận phụ thuộc vào Khương tuy vậy Hỷ, ở bên trong mười năm tiếp theo “không kịp nói yêu thương em”, vày kiêng kỵ chỗ chiêu mộ Dung Phong, mà lấy pháo phá thành Phù Viễn, dẫn đến sinh linh đồ gia dụng than, Lý Trọng Năm ở đầu cuối bị tàn phá trong tay chiêu tập Dung gia. Ở vào “Nếu như giây phút ấy, ta không gặp mặt người.” mẩu chuyện về tuyển mộ Dung gia càng cụ thể nguyên vẹn hơn, hết thảy toàn bộ đã qua, chiêu mộ Dung thị truyền lại cho con cháu, độc chiếm thiên hạ, tuy vậy thật ra, cũng chẳng qua là để cho tất cả những người biết chớ thương tâm.

Bạn đang xem: Sương mù vây thành full

eTp7xHP7Nl5dei4KJeyrUcYVylYkIJbiBnBU+rqDkD6e/Zl1TMNv2U8TiXebeGb78eSusN4KHgwUtc1hz/eYfoeBAHmfcRf4TbbOoihB3d+kYzKZVGAEu0zMbIS8+yhRs6SBaF8mCoN+KJ/YX6w//tsUVaTfEFOwhyNuks3E9E5lQFPyCTbHJOTARjKpnZAldTYeEQJ2AzV+1rVSz+8zp1Zct0tZZc+10m53jxeSLxT+dA4h2iovEZ+EYyms7G8j0MbLHp+29TqvpW4irNm0gr3OtdmZ6WFnoLGTPY46clMVlXImCUFaeNpFEsDsQwueZtdcF9yiT2LWgvKshWmk6y1c+Uxov6LWy88NBHgoezqemouD3MPcWI2Xwbxrgb/Yn+2LI3GQrq6zyGrjpr+60Xwosfj8suuapkktgZ2F88uiNiSwTfAjVpOzPqPxFt9yygJWmfLAcX0VBErJ3AGA06lrTGuinFdMgmJvgQf7VbKY02GOwoX7a1LEeRQXYRkxYlgStiIoyx3hXf1BenDYvqBu1G+ymtZYlzM08Gyn8TK38IaqzOW4zwaOjcYLMdFPb5UkyEIjLV/iXXuQPqRD5ej7uATdoH75Xk1IKUBvDmj5xH31fbu21lzlB6SpFjg8kfpOSUmq3dPqOK7Xkn5FGMlFm21G0Rybvkk49fUOLFGT8uqi9ROZ8WwiL9nPohR82NC5kyHvXodijbR7MzwpJUxYUySDK90wS6q55iqeaI/ipbLlZNHShUXMwNcgU1KJhL/rGdl+KV7h2WezKCFYcoIgQu6sUTwcUFmZUElsiohDIFDF1G/OHnVtcAC/jJATipUtOSglAmBp60PTOkSLh/weazMuqtSlTtoetpkw1AIWxsLMWqROBOzfXYyJrpL7LmRi9mRNCEcdx8AaIDpKQ8o5ugwfx/hUPwylflP2dARZZ+b1XDFE7cx2sKr4ArXpN5XBcD54zERSFk602IYeOC/xIc7O6M3e9/a3vFoJ9Ea9Zeqbf6ozQVg/KfRYyC0w0Ng9HxRRGErn5REirUbjyeUkyo0Sne33/wc00g1JOwt2j9gJnEKifgAdzl7OQHEyA+Er9SRk29vSRTptfKLJABF802eVxg==

Xem thêm: Vợ Đại Gia Minh Nhựa

eTp7xHP+nSeOOX2q+feiFpCaGDTobtJhXX2corqKOmxKJded/Wes1QEHSLlczvZyq/1/o9JZklY7MMQpw/Ee5VaKQXkz3Ea6T/Gf8C0ThCJFzrCOHeLWcVsNv3arOuW5PDIefRZyhfxmLJ/PX44lB5xa4nZgjJJ/+/a4kstvPa2kRrAtD5JTOusBn3B6GpLGu34aEQJuAjV817VSzO89hUyx4xjbtqFnXSBxjxeycQS8aEncSiZ9SsknGiys7MXV98yd0SK3FuO0631qOYKiR73UPAvLNyNnvTfvME/ymkMVjXyvd1cCeM1M0xmWyhYY/Qq/2h11EeKbCKidSmXj7Ksl+hWMQyIEQsKphd/RuvP3VcmD3Mz7Us1PcvUHLHiQkgtJK3GArbcbDiToRXJZBjuYxbApR6LMuWsiJIdmK9cJvCT434kyTNqjfLIdiYB4mEGJb6oQcXi6VTbXxkbWX9FTTGainltAwWj7Q3tgsB8SedAEEHmyJVtlD0VNR+14JhkI/qD6DQpnxgtaN3B/R6Bu3Dr+NbXY1DM0/HenfWmvB5qmKBcUnZxbiwfTU0qwKBl/3LZtJBdHhXrXcKjtlr0uQk2JpveBcQMI6JYNx2j9TQT7fbXlegb2gqn7mUYQkr0FQkmtk9wM/gGXRqYRUMVMznrPqTucvk04fY05MFEzCsiyIVaZ82widpaHDXaom5OztCuhkTrIe3WidfOuPgXKKjqUb92Ts4ihW3kRtPU0CPZqPtpDLPTOxdduF+VbKyMqzoG9KfahDbDnfDB9SkkkQu6j+E+cT5hAHIvvy2ygAkkp1GfOtCC5qFXvjB7ICZFsPeW+99fpqOITcwiZRi7AdjM5Dp9w49j90mabXA/XD6Mdm3GEsmbfFami7lx2ZzdtWuTwtYbfjwkHID3DOt8+/UsGbKrOWPRK9FY3uEiM3uwQg5yA8pt8ATGoWffvcEovEqnJw00aTkkZBsgVYXvrjr2FPU7DNiLVMANINZPl/zuGnGY6p5ysVNnQU9i/DHc83tqdWkSo5hYtV+tCCOpu7q8FOr70cYOBkAsUw4f1RmpZuAowrPlVgFn/RrDqRz1lvaYdydtltS5jhFF4nBB802eVxuAarUO3P701ezg7DchFUctljtNnP0UlWtiBTVWg5iU9m3Kk+4ifnE33wwlxXGxfi0gdd/h5rJ1AvQentG/ZQl5pm+ELILKa1aS7h/kX1uLDMSeYoYJz0rkHcWiKUs2dXhlbf3H1KQnL6MOh8S4+6eSoB2dLLcJvatZhmXrqiq/33vkZO3FNhVFa4LXzdHEPWjccLiPCPeHwYpKfZQbEv6/I0QTt7Vd97XvW0brngEeGFzVObneH7hLB6oXS/X0fX1BOChSqK065vomsnA==
eTp7xHP+nQWO+X2l+EFmH5CCs0NqxGPiB0xXvrqJkC3Q+NByd27l147b+bkYKCL8MCp5JUmhU5Xb0xYvjPQRsOFIAHq6SeO2Wv7ND/JBxXTFr3zVAePMKxzQZoPqJMe4PDIMfRZ0BWeJhgvFFwPrUwhaAbtsQQmadG192matOU7Kuf+n3fCJdO7iVv/g05uJFrYa0M+Glq+3y1aOYm8/SNfsBldZZOGy0sSOrR89cus2aAFxgSeensjmZBgTfEoJkh9cGtcdl+/77dnqIws5gu/VOgUo6az9b6Z17gdCQhrXY4ePUkSPNpngo0KSc0WNLlokEoXu4CNMSGP0vtTvorgl8AKMSaLW78hKxjwlzmGKRYfBUx+RyBhFvW7KgfjUj7Qr6D/TBWA8FNNt5YK2n3iG4KLOD0YrEyr3yckqOoW7Yy/4was8h8SvMrYdiI0w20WJb55McWW/VplWwMBMjWbKGHqAhIUCwW5vgSXqvPzbf4UWmKMVJRzbeRSX9Lg6PFdP4qHgV03InDaLbnDVvodlfSI/4vsR1LzpmahmJ05lSYbi6c5yV5APjY6Jas+qbzxUkmDGJBehRvUK7ePmtLPjSE2JpveAV1pEa80XBSb9jMq9qBKrX8ckTjFgdPezjfxCCv5xPhcM+glWkNrFUMhMfbMOZF1IM0B+oFTWdk/L+Vsnvnx6KMaiyytG2ih72N0S9egukfu2T+A4sWc060xGcT5tKt00Sj57mrF3YUJ5S1ci6wxDhKYBJhho8SEJm3Jx2GPyKekodKOzLjK8nS/nQu6j+E+cT5hAHIvv18pC7tVsln6JSVBHDNfmxJOxCtghsb+cGoOuosAIv0vSynXEm30n7V1/rNpZFCifutzwFWoblz+BsnbSFRnStG+5ZjdueP8Q98GKbM6Tu8vC2QU3XNuXv9Yd2/YOF5emIokDRC68CoaVs55z4vYFn7TzNIv6+UZFzAMQrZK02Ia20Mwpil5BNAFod/FUf8KeeUl8rLRVyuh06gllGwQRi4NhiuzJVk4MVhi7ulhgG/geLiTrCSDZnf1VIxhm17nW5IyJlNdDt+nupv8d0egPDyU5IenooWfTiUAwUGE=