Thống kê là gì?

Thống kê là kết quả nghiên cứu vớt của khối hệ thống các phương pháp bao hàm từ thu thập và xử trí số liệu, khảo sát chọn mẫu, nghiên cứu, so sánh mối tương tác giữa những hiện tượng đang nghiên cứu và gửi ra tác dụng dự đoán. Đây là phương pháp định lượng được sử dụng rộng thoải mái nhất trong vận động kinh doanh, sản xuất trong số doanh nghiệp.Bạn vẫn xem: thống kê lại tiếng anh là gì


*

Thống kê tiếng Anh là gì?

Thống kê giờ đồng hồ Anh là: Statistic.

Bạn đang xem: Số liệu tiếng anh là gì

Có thể gọi thống kê trong giờ đồng hồ Anh như sau:

Statistic are the research results of a system of methods including data collection and processing, sampling, research, analysis of relationships between the phenomena under study and expected results, guess. This is the most widely used quantitative method in business operations và production

Từ liên quan khác tương xứng thống kê tiếng anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Thống kêStatistical
Thống kêStatistically
Thống kêTotal up
Thống kê Reckon up
Thống kêStatistical
Cơ chế thống kêStatistical mechanism
Bản thống kê những người chết và bị thươngReturn of casualties
Nhà thống kêStatistician


*

Ví dụ nhiều từ thường sử dụng khi nói đến thống kê giờ anh viết như thế nào?

Ví dụ về cụm từ thống kê lại tiếng Anh

Tiếng ViệtTiếng Anh
Phương pháp thống kêStatistical methods
Phân tích thống kêStatistical analysis
Ý nghĩa thống kêStatistically significant
Đồ họa thống kêStatistical graphics
Suy luận thống kêStatistical inference
Kiểm tra thống kêStatistical tests
Cơ học thống kêStatistical mechanics
Dịch trang bị thống kêStatistical machine translation
Độc lập thống kêIndependence
Khoa học tập thống kêSelection bias statistics
Cục thống kê dân số Hoa KỳUnited States Census Bureau
Thống kê những tai nạnAccident statistics
Thống kê bảo hiểmActuarial statistics
Thống kê sinh đẻBirth statistics
Thống kê yêu đương nghiệpBusiness statistics
Thống kê học tập so sánhComparative statistics
Thống kê mô tảDescriptive statistics
Thống kê tởm tếEconomical statistics
Thống kê họFamily statistics
Thống kê tài chínhFinance statistics
Thống kê tích luỹGathering statistics
Thống kê di truyền họcGenetic statistics
Thống kê lao độngLabour statistics
Thống kê toán họcMathematical statistics
Thống kê thiết bị tựOrder statistics
Thống kê dân sốPopulation statistics
Thống kê mẫuSampling statistics
Thống kê đủSufficient statistics
Thống kê tuổi thọVital statistics
Thống kê không lệchUnbiased statistics


*

– lấy ví dụ về tự Thống kê tiếng Anh mở ra trong câu

+ Statistically then, the most dangerous part of his trip will be the drive to lớn or from the airport.

+ How you must prevent becoming part of this statistic?

+ On data & to total up, please!!!

+ This must have been what all those people felt like before I filed them as statistics in my reports

+ He want lớn know what khổng lồ total up are?

+ Statistically, she is a big.

Xem thêm: Nóng Gan Có Nổi Mụn Không - Dấu Hiệu Nóng Gan Nổi Mụn Và Cách Điều Trị

+ Ha Noi consumer price index (CPI) rose by 5 percent in May, according khổng lồ the municipal statistics studio department.

+ Because in the statistics of your past experience, it would have been useful to vày so

+ So she vày not that with a bunch of statistical gimmicks

+ There are therefore several factors that would cause a discrepancy between the statistics she register in her logs và those listed in her adsense account

+ Last month, only a few companies use statistical machine translation commercially

+ A mistrust & misunderstanding of statistics is associated with the quotation.