-BẢNG CHẤM CÔNG đưa ra TIẾT 3 PHIÊN LÀM VIỆC

*
Bảng công nhật đến công nhân công trình dự án

-BẢNG CHẤM CÔNG chi TIẾT GIỜ VÀO - GIỜ VỀ

*

 

BẢNG bỏ ra TIẾT CHẤM CÔNG HÀNG NGÀY

*

 

PHIẾU CHẤM CÔNG CÔNG NHÂN trong THÁNG

 

*

 

*

 

BẢNG LƯƠNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT NHÀ MÁY

*

 
*

 

PHIẾU LƯƠNG CÔNG NHÂN

*

BẢNG LƯƠNG SẢN PHẨM
*

 

BẢNG CÔNG DẠNG NGẮN GỌN SỐ GIỜ LÀM VIỆC THỰC TẾ VÀ LÀM THÊM HÀNG NGÀY

 

*
 

 

BẢNG CHẤM CÔNG

*
 

 

BẢNG GIỜ TĂNG CA LÀM THÊM NGOÀI GIỜ

 

*

 

 

-TRA CỨU GIỜ CHẤM VÂN TAY, NHẬP GIỜ VÀO CHẤM CÔNG BỊ THIẾU

*

BẢNG TÍNH GIỜ CÔNG đưa ra TIẾT:

*

 Bộ đoạn phim hướng dẫn áp dụng phần mềm:

https://www.youtube.com/channel/UC5o3fkCCvPaUHC1G5WVC8dA/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0&spfreload=10

HRAD Enterprise hoàn toàn có thể kết nối với những máy chấm công hoàn toàn có thể kết nối được với ứng dụng chấm công tính lương bởi vân tay, quét khuôn mặt, quét thẻ từ. Ví dụ một trong những dòng dưới đây: (hoặc thuộc hãng như tiếp sau đây đều sử dụng được) 

ZKTECO V5L, ZKTECO V5L, Ronald Jack V5L, PROFACE X, Ronald Jack T8 Plus, Ronald Jack 550 Plus, Ronald Jack 550, Ronald Jack 550A, Ronald Jack DG600, Ronald Jack Uface 300, Ronald Jack Uface 800, Ronald Jack X628C, Ronald Jack RJ 919, Ronald Jack RJ X628Plus, ZKTeco U260-C, Ronald Jack DG100, Ronald Jack X928-C, Ronald Jack X938-C, Ronald Jack X958C, Ronald Jack 879C, Wise Eye WSE 808, Ronald Jack 8000T, Ronald Jack T6-C, Zkteco B3-C, Ronald Jack 3000TID-C, Ronald Jack 4000TID-C, Ronald Jack U160C/ID, Wise Eye WSE 9039, Wise Eye WSE 9079, Wise Eye WSE 9089, Wise Eye WSE 510A, Wise Eye WSE 750A, Wise Eye WSE 9089A, Wise Eye WSE 810A, ZKTeco G2, Ronald Jack 6868, Ronald Jack X628Pro, Ronald Jack 5000T-C, Ronald Jack TFT 500, Ronald Jack TFT 600, Ronald Jack 9900C, Ronald Jack RJ1200, Ronald Jack RJ1300, Ronald Jack DG900, Ronald Jack DG1000, Ronald Jack D900G, Ronald Jack D800G, Ronald Jack X628T, Ronald Jack X628TID, Ronald Jack HG700, Ronald Jack HG818, Ronald Jack LD668, Ronald Jack Pro8899, Ronald Jack Pro8866, Ronald Jack F18, Ronald Jack F19, Ronald Jack F20, Ronald Jack F21, Ronald Jack F200, Ronald Jack 5000A, Wise Eye WSE 8000A, ZKTeco MB30-VL, ZKTeco K14, ZKTeco K21, ZKTeco K50, ZKTeco K60, ZKTeco SmartAC1, ZKTeco Silk TA100, ZKTeco Silk TA101, ZKTeco G1, ....

*

794,868 lượt sở hữu về

DOWNLOAD File thiết đặt máy chủ ứng dụng chấm công HRAD 2022 Server:  TẢI VỀDOWNLOAD File thiết đặt máy trạm phần mềm chấm công HRAD 2022 Client:  TẢI VỀDOWNLOAD File phía dẫn SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG:  TẢI VỀ

DOWNLOAD bộ File gợi ý PHẦN MỀM CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG:  TẢI VỀ

DOWNLOAD phần mềm hỗ trợ Toad Oracle 10.5.1:  TẢI VỀ

 

 


24game.vnphần mượt chấm công vân tay24game.vnvantay24game.vnhradhraddownload24game.vntải phần mềm chấm côngtai van tay tren may cham congxoa van tay tren may cham cong