Các Vị Tiên Tri của Thượng Đế Là những người Đại Diện của Thượng Đế trên cố gắng Gian

Một vị tiên tri có các quyền năng cùng ân tứ nào?

“Cũng vậy, Đức Chúa Trời chẳng có làm một câu hỏi gì mà lại Ngài chưa tỏ sự kín đáo nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài, là những tiên tri” (A mốt 3:7).

Bạn đang xem: Những lời tiên tri nổi tiếng

Nhiều người đang sống trong nhẵn tối, ngần ngừ chắc về ý mong muốn của Thượng Đế. Bọn họ tin rằng các tầng trời sẽ khép kín đáo và con tín đồ phải tự mình chiến đấu với những hiểm họa của nỗ lực gian. Các Thánh Hữu hôm sau thật là như ý biết bao! họ biết rằng Thượng Đế giao tiếp với Giáo Hội qua vị tiên tri của Ngài. Cùng với lòng biết ơn, những Thánh Hữu khắp vị trí trên trái đất hát bài bác thánh ca “Tạ Ơn Chúa đã mang đến vị tiên tri mang đến cõi trần, hầu chỉ giáo chúng bé đến lúc sau cùng.”(Thánh Ca và các Bài Ca thiếu thốn Nhi, trang 36).

Vị tiên tri là một trong người được Thượng Đế lôi kéo làm người thay mặt của Ngài trên thế gian. Lúc vị tiên tri nói chũm Thượng Đế, thì điều đó như thể Thượng Đế phán vậy (xin coi GLGƯ 1:38). Vị tiên tri cũng là một trong nhân chứng đặc biệt quan trọng cho Đấng Ky Tô, làm hội chứng về thiên tính của Ngài và huấn luyện và đào tạo phúc âm của Ngài. Vị tiên tri giảng dạy lẽ thiệt và lý giải lời của Thượng Đế. Ông lôi kéo những người bất chủ yếu phải hối cải. Ông tiếp nhận những điều khoác khải và rất nhiều hướng dẫn từ Chúa vì ích lợi cho chúng ta. Ông hoàn toàn có thể nhìn thấy tương lai cùng tiên đoán rất nhiều sự kiện sắp tới hầu cho cầm cố gian có thể được cảnh giác.

Vị tiên tri có thể xuất thân từ rất nhiều tầng lớp không giống nhau trong đời. Ông có thể trẻ tuổi hoặc phệ tuổi, học thức cao tuyệt ít học. Ông hoàn toàn có thể là một nông dân, một mức sử dụng sư hay là một thầy giáo. Các vị tiên tri rất lâu rồi mặc áo thụng và sở hữu gậy. Những vị tiên tri thời ni mặc âu phục và xách cặp. Vậy thì điều gì phân biệt một vị tiên tri chân chính? Một vị tiên tri chân chính luôn luôn luôn được Thượng Đế lựa chọn và lôi kéo qua thẩm quyền chức tứ tế hợp thức (xin xem những Tín Điều 1:5).

Các Thánh Hữu bữa sau tán trợ Đệ Nhất quản trị Đoàn và Mười nhị Sứ Đồ là những vị tiên tri. Mặc dù nhiên, khi bọn họ nói đến “vị tiên tri của Giáo Hội,” là họ muốn kể đến Vị quản trị của Giáo Hội, với cũng là quản trị chức tư tế thượng phẩm.

Qua Suốt các Thời Đại Thượng Đế Đã Kêu Gọi các Tiên Tri để Dẫn Dắt Nhân Loại

Các vị tiên tri sẽ hướng dẫn con cái của Thượng Đế vào những cách thức nào vào thời xưa?

Đã từng có các vị tiên tri trên nuốm gian kể từ thời A Đam. Các kinh nghiệm của những bậc vĩ nhân này có tác dụng phấn khởi với soi dẫn chúng ta. Môi Se, một vị tiên tri thời Cựu Ước, đã dẫn hằng nghìn dân của ông thoát ra khỏi Ai Cập cùng vòng quân lính để cho vùng khu đất hứa. Ông đang viết năm quyển sách thứ nhất của tởm Cựu Ước và ghi lại Mười Giáo Lệnh. Nê Phi, một vị tiên tri trong Sách khoác Môn, đã hành trình từ Giê Ru Sa Lem đến lục địa Mỹ Châu 600 thời gian trước khi Đấng Ky tô giáng sinh. Vị chỉ đạo đại tài và tín đồ đi khai khẩn khu đất hoang này đã vướng lại cho họ nhiều văn tập quan trọng trong Sách mang Môn. Giăng Báp Tít đã được chọn để chuẩn bị thế gian cho 1 ngày Chúa Giê Su Ky tô đến. Qua Joseph Smith, một vị tiên tri ngày sau, Chúa đã phục sinh Giáo Hội. Joseph Smith cũng đã phiên dịch Sách mang Môn trong những lúc còn niên thiếu.

Chúng ta học biết được gì từ cuộc sống thường ngày và hồ hết lời giảng dạy của những vị tiên tri?

Chúng Ta Hiện gồm một Vị Tiên Tri Đang sống trên thế gian Ngày Nay

Tại sao bọn họ cần một vị tiên tri tại cụ ngày nay?

Chúng ta hiện tất cả một vị tiên tri đang sống và làm việc trên thế gian ngày nay. Vị tiên tri này là chủ tịch của Giáo Hội những Thánh Hữu bữa sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông có quyền cảm nhận mặc khải cho toàn cục Giáo Hội. Ông sở hữu “các chìa khóa của vương quốc,” tức là ông bao gồm quyền phía dẫn tổng thể Giáo Hội và vương quốc của Thượng Đế trên gắng gian, kể cả bài toán điều hành các giáo lễ của chức bốn tế (xin xem Ma Thi Ơ 16:19). Không một người nào ko kể vị tiên tri với vị chủ tịch đã được lựa chọn mới rất có thể nhận được ý ý muốn của Thượng Đế cho cục bộ các tín hữu của Giáo Hội. Chúa vẫn phán: “Không lúc nào có rộng một tín đồ trên trần thế ở cùng trong một thời gian được trao cho quyền năng này và các chìa khóa của chức bốn tế này” (GLGƯ 132:7). Vị quản trị của Giáo Hội được phụ góp bởi những cố vấn của ông vào Đệ Nhất chủ tịch Đoàn và những thành viên thuộc nhóm Túc Số Mười Hai, chúng ta cũng là các vị tiên tri, tiên kiến với mặc khải.

Chúng ta yêu cầu làm mọi điều mà những vị tiên tri bảo bọn họ làm. Chủ tịch Wilford Woodruff đã nói rằng một vị tiên tri đang chẳng lúc nào được phép dẫn dắt Giáo Hội đi lạc lối:

“Chúa vẫn không bao giờ cho phép tôi hoặc bất kể người như thế nào khác đang đứng trong cương vị quản trị của Giáo Hội này mà lại dẫn dắt các các bạn em đi lạc lối. Điều ấy không bên trong chương trình. Điều ấy không tồn tại trong ý suy nghĩ của Thượng Đế. Nếu như tôi mưu toan làm điều đó thì Chúa sẽ đựng tôi ra khỏi chức vụ của tôi” (Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff <2004>, 199).

Xem thêm: Bị Trào Ngược Dạ Dày Uống Gì ? Không Nên Uống Gì? Công Thức Làm Nước Uống!

Về hồ hết phương diện như thế nào vị tiên tri tại rứa đã tác động đến Giáo Hội?

Chúng Ta phải Tán Trợ Vị Tiên Tri của Chúa

Chúng ta hoàn toàn có thể làm gì để tuân theo với tán trợ vị tiên tri?

Nhiều tín đồ thấy là điều thuận lợi để tin nơi những vị tiên tri vào thời xưa. Nhưng việc tin cùng tuân theo vị tiên tri tại nắm là điều quan trọng hơn nhiều. Họ đưa tay mình lên nhằm tán trợ Vị chủ tịch của Giáo Hội là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.

Làm vậy nào chúng ta có thể tán trợ vị tiên tri? chúng ta nên nguyện cầu cho ông. Các gánh nặng của ông thật nặng nề nề, và ông cần được củng cố bởi những lời cầu nguyện của những Thánh Hữu.

Chúng ta cần học hỏi tiếng nói của ông. Chúng ta có thể lắng nghe các bài thủ thỉ của ông trên đại hội. Chúng ta cũng có thể mua lâu năm hạn các tạp chí Ensign hoặc Liahona để chúng ta có thể đọc những bài thủ thỉ của ông trên đại hội và phần nhiều sứ điệp không giống của ông.

Chúng ta nên trọn vẹn tuân theo phần đa lời đào tạo và huấn luyện đầy soi dẫn của ông. Chúng ta không nên chỉ có thể chọn tuân theo 1 phần lời khuyên dạy dỗ đầy soi dẫn của ông và loại trừ phần như thế nào mà bọn họ không say mê hoặc thấy nặng nề khăn. Chúa truyền lệnh cho họ phải tuân theo hầu hết lời đào tạo đầy soi dẫn của vị tiên tri của Ngài:

“Các ngươi phải chăm sóc vào tất cả những khẩu ca của hắn cùng đầy đủ giáo lệnh cơ mà hắn vẫn ban ra cho các ngươi lúc hắn mừng đón được, khi hắn bước đi trong sự thánh thiện trước khía cạnh ta;

“Vì vậy các ngươi phải chào đón lời nói của hắn với toàn bộ lòng kiên nhẫn và đức tin, chẳng không giống chi tiếng nói ấy vạc ra từ chính miệng ta” (GLGƯ 21:4–5).

Chúa đã không khi nào để mang đến Vị chủ tịch của Giáo Hội dẫn dắt bọn họ đi lạc lối.

Vị quản trị của Giáo Hội đã huấn luyện và giảng dạy hoặc nhấn mạnh điều gì mới đây?

Các Phước Lành lớn tưởng Đi Theo Sự Vâng Lời Vị Tiên Tri

Nếu họ vâng lời, thì Chúa hứa: “Các cổng ngục tù giới sẽ không còn thắng được các ngươi; phải, cùng Đức Chúa Trời đang đánh tan gia thế của bóng buổi tối ra khỏi những ngươi và làm cho các tầng trời vẫn rung đưa vì lợi ích của các ngươi và do vinh quang quẻ của danh Ngài” (GLGƯ 21:6). Khi chúng ta làm theo sự hướng dẫn của vị tiên tri của mình, thì những phước lành được loại trừ xuống từ thiên thượng.

Để có thể đứng vững vàng vàng, Giáo Hội chân bao gồm phải được “dựng lên ở trên nền của những sứ vật cùng các đấng tiên tri, thiết yếu Đức Chúa Giê Su Ky tô là đá góc nhà” (Ê Phê Sô 2:20). Trong thế giới bất ổn này, họ được ban phước để sở hữu một vị tiên tri cơ mà qua vị này Chúa khoác khải cho biết thêm ý hy vọng của Ngài.

Những kinh nghiệm tay nghề nào nhưng mà các anh chị em đã tất cả khi các anh chị em tuân theo lời khuyên dạy của vị tiên tri?

Xin chú ý giảng viên: Việc share những tay nghề và triệu chứng ngôn mời hotline Thánh Linh. Lúc các cả nhà em dứt bài học tập này, hãy suy xét việc share một tay nghề mà các anh chị em đã có khi các anh chị em tuân thủ theo đúng lời khuyên dạy dỗ của Vị chủ tịch Giáo Hội. Hãy share chứng ngôn của các cả nhà em về vị tiên tri trên thế.