Luật thiết lập trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm trước đó quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền cài công nghiệp, quyền đối với giống cây xanh và việc bảo hộ những quyền đó. Nội dung như sau:


*
*
*
*
*
*

Thông bốn Số 150/2010/TT-BTC


Thông bốn Số 127/2015/TT-BTC

Thông tư Số 127/2015/TT-BTC giải đáp về cung cấp mã số doanh nghiệp tự động hóa theo cách thức điện tử trên hệ thống Đăng cam kết thuế của Tổng viên Thuế với trao đổi thông tin đăng ký thuế với khối hệ thống thông tin nước nhà về đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế của luật Doanh nghiệp và Luật thống trị thuế hiện nay hành. Chỉ dẫn về vấn đề phân công quản lý thuế của phòng ban thuế các cấp đối...

Bạn đang xem: Luật sở hữu trí tuệ năm 2013


Quyết định Số 1672/QĐ-TTg

Quý độc giả có thể tham khảo quyết định Số 1672/QĐ-TTg ra đời tổ công tác làm việc thi hành lý lẽ doanh nghiệp và luật chi tiêu qua bài bác viết...


Phụ lục Nghị định 126 năm 2020 về cai quản thuế

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điều của Luật thống trị thuế áp dụng đối với việc quản lý các các loại thuế, những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung biện pháp về làm chủ thuế so với doanh nghiệp có giao dịch thanh toán liên kết, vận dụng hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong nghành nghề thuế cùng hoá đơn, xử phân phát vi...


Quyết định Số 177/2004/QĐ-BCN

Quyết định Số 177/2004/QĐ-BCN về bài toán chuyển doanh nghiệp dệt – may hà nội, doanh nghiệp thành viên hạch toán chủ quyền của tổng doanh nghiệp dệt – may việt nam sang thử nghiệm tổ chức, chuyển động theo quy mô công ty bà mẹ – công ty...


Nghị định Số 100/2011/NĐ-CP

Nghị định Số 100/2011/NĐ-CP qui định về việc thành lập và hoạt động văn phòng thay mặt đại diện của tổ chức xúc tiến mến mại nước ngoài tại nước ta (sau đây điện thoại tư vấn tắt là văn phòng và công sở đại diện). Nghị định này áp dụng so với văn phòng thay mặt của những tổ chức nước ngoài bao hàm các tổ chức xúc tiến thương mại và các tổ chức khác tiến hành các vận động liên quan mang lại xúc...


Nghị định Số 47/2014/NĐ-CP

Nghị định Số 47/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của khí cụ Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước thu hồi...

Xem thêm: Huyết Áp Cao Huyết Áp Nên Uống Gì ? 9 Loại Thức Uống Hạ Huyết Áp


Thông tứ 06/2015/TT-BTP

Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một số trong những điều của hiện tượng Công triệu chứng do bộ trưởng Bộ tư Pháp ban...


Thông tứ liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH khuyên bảo thực hiện một số trong những điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày thứ tư tháng 7 năm 2011 của chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên so với nhà...


Thông tư Số 36/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư Số 36/2012/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung hạng mục “Nghề, quá trình nặng nhọc, độc hại, nguy khốn và quan trọng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”, cụ thể tại Phụ lục kèm theo. Áp dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, cá thể có sử dụng lao động vận động trên khu vực Việt Nam, bao gồm cả những cơ quan, tổ chức quốc tế, trừ trường vừa lòng Điều ước quốc tế...


Thông tứ 15/2012/TT-BNV

Thông bốn 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký phối kết hợp đồng thao tác và đền rồng bù túi tiền đào tạo, tu dưỡng viên...


Thông tư liên tịch Số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Thông bốn liên tịch Số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất tất cả thu tiền sử dụng đất hoặc mang đến thuê...


Phụ lục Nghị định 126 năm 2020 về cai quản thuế

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi...


văn phòng Hà Nội

Phòng 301, Tòa bên F4, Số 112 Phố Trung Kính, quận cầu Giấy, TP Hà Nội