Một mai cách nhau xin nhớ đến nhau thú vui Cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai Đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc mang lại đầy Tình đang mù theo sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi một mai em đi ngày tháng đơn nhất giận hờn nhớ về tình người buồn như bé nước đã vơi Lời nào gian sảo để tín đồ đã lỡ một tiếng Một tối nào em vẫn lỡ buông tay bùi ngùi xót xa cho nhau bao nhiêu yêu mến trong cuộc đời này Nên hai tay không nuốm như nước đổ ghẻ lạnh Kiếp nào yêu bạn tình làm sao như vệt chim cất cánh Còn nhau giữa cơn mê này khiến hao ốm phủ hết xuân xanh một mai em đi điện thoại tư vấn gió thả mây về nghìn Xin tạ lòng fan tình ta lỗi không vậy thôi Đời vui không mấy niềm đau vẫn chín kiếp người Lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau ( => rồi ra em đi......... )

Bạn đang xem: Lời bài hát một mai em đi


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Làm Bình Xịt Nước Thật Đơn Giản, Cách Làm Bình Xịt Nước

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.