lúc này Học tiếng Trung tự Đầu giữ hộ tới các bạn 301 câu tiếng trung tiếp xúc cơ bản để chúng ta rèn luyện nhé. Để học nói và tiếp xúc tiếng Trung nhanh nhất là học với luyện theo từng câu nói. Sau đó sử dụng thường xuyên mỗi ngày sẽ hình thành phản xạ và ghi nhớ được chắc chắn dài.

Bạn đang xem: Tổng hợp mẫu câu tiếng trung giao tiếp hàng ngày cơ bản nhất! ⇒by tiếng trung chinese

Các câu đàm thoại này mọi là câu đơn giản, dễ sử dụng và dễ vận dụng trong nói chuyện từng ngày với chúng ta bè, người quen. Chỉ cần thuộc được 301 câu đàm thoại hoa ngữ này, chúng ta cũng có thể thoải mái từ bỏ mình đi dạo vi vu trung quốc mà không hại rồi.

Xem thêm: 8 Công Thức Làm Đẹp Với Bột Gạo Xay, Cách Làm Mặt Nạ Bột Gạo Trị Mụn

100 câu tiếng trung tiếp xúc cơ phiên bản nhất

1.我明白了 / wǒ míng bái le / Tôi hiểu rồi 2. 我同意 / wǒ tóngyì / Tôi chấp nhận 3.我也一样 / wǒ yě yīyàng / Tôi cũng như vậy 4. 闭嘴 / bì zuǐ / Câm miệng 5. 我不干了 / wǒ bù ngu le / Tôi không làm cho nữa 6. 还不错 / hái bù cuò / cũng được lắm 7. 让我来 / ràng wǒ lái / Để tôi 8. 跟我来 / gēn wǒ lái / Đi theo tôi 9. 我也是 / wǒ yě shì / Tôi cũng vậy 10. 安静一点 / ānjìng yīdiǎn / yên ổn tĩnh chút 11. 振作起来 / zhēnzuò qǐ lái / háo hức lên làm sao 12. 做得好 / zuò de hǎo / Làm xuất sắc lắm 13. 玩得开心 / wán de kāi xīn / chơi vui vẻ 14. 我回来了 / wǒ huí lái le / Tôi về rồi 15. 我迷路了/ wǒ mílù le / Tôi lạc đường rồi 16. 这边请 / zhè biān qǐng / Mời đi vị trí này 17. 我不同意 / wǒ bù tóng yì / Tôi không đồng ý 18. 我拒绝 / wǒ jùjué / Tôi từ chối 19. 我保证 / wǒ bǎozhèng / Tôi bảo vệ 20. 我怀疑 / wǒ huáiyí / Tôi hoài nghi 21. 我也这样想 / wǒ yě zhèyàng xiǎng / Tôi cũng nghĩ bởi thế 22. 我是单身贵族 / wǒ shì dānshēn guìzú / Tôi là người cô quạnh thành đạt 23. 让我想想 / ràng wǒ xiǎng xiǎng / Để tôi nghĩ đang 24. 我是他的影迷 / Wǒ shì tā de yǐngmí / Tôi là fan ngưỡng mộ của anh ấy 25. 你肯定吗 / nǐ kěndìng ma?/ Bạn chắc chắn rằng chứ 26. 你出卖我 / nǐ chūmài wǒ / Mày buôn bán đứng tao 27. 我能帮你吗 / wǒ néng bāng nǐ mā / Tôi rất có thể giúp chúng ta không 28. 我做到了/ wǒ zuò dào le / Tôi làm cho được rồi 29. 我在节食 / wǒ zài jiéshí / Tôi đang ăn kiêng 30. 我会留意 / wǒ huì liúyì / Tôi sẽ xem xét 31. 我做完了/ wǒ zuò wán le / Tôi làm hoàn thành rồi 32. 我在赶时间 / wǒ zài gǎn shíjiān / Tôi sẽ vội lắm 33. 你在开玩笑吗 / Nǐ zài kāiwánxiào ma / nhiều người đang đùa à 34. 你欠我一个人情 / nǐ qiàn wǒ yì gè rén qíng / Cậu nợ tôi một ơn huệ 35. 我不是故意的 / wǒ bù shì gùyì de / Tôi k vắt ý 36. 我会帮你/ wǒ huì bāng nǐ / Tôi sẽ giúp đỡ bạn 37. 他缺乏勇气 / tā quēfá yǒngqì / Anh ấy thiếu dũng khí 38. 我喜欢 / wǒ xǐhuān / Tôi thích 39. 我不喜欢 / wǒ bù xǐhuan / Tôi không mê thích 40. 我没有 / wǒ měiyǒu / Tôi không có 41. 我没有选择 / wǒ měiyǒu xuǎnzé / Tôi không hề lựa lựa chọn 42. V我尽力而为 / wǒ jìnlì ér wéi / Tôi sẽ cố gắng hết sức 43. 你好 / nǐhǎo / Xin xin chào 44. 你好吗 / nǐhǎo ma / bạn khoẻ ko 45. 早安 / zǎo ān / Chào buổi sáng sớm 46. 晚安 / wǎn ān / ngủ ngon 47. 好久不见 / hǎo jiǔ bù jiàn / thọ rồi không gặp 48. 明天见 / míngtiān jiàn / Ngày mai chạm chán 49. 拜拜 / bàibài / bye bye 50. 见到你很高兴 / jiàn dào nǐ hěn gāoxìng / siêu vui được chạm chán bạn 51. 你近来过的怎么样 / nǐ jìnlái guò de zěnmeyàng / chúng ta dạo này vậy nào ? 52. 忙吗? / máng ma / Bận không? 53. 还好 / hái hǎo / Cũng tốt 54. 挺好 / tíng hǎo / cực tốt 55. 马马虎虎 / mǎmahǔhu / Cũng tạm, bình thường 56. 你多大了/ nǐ duō dà le / bạn bao nhiêu tuổi rồi 57. 他和我同岁 / tā hé wǒ tóng suì / Anh ta với tôi bằng tuổi 58. 不要紧 / bù yào jǐn / không có gì 58. 没问题 / méi wèntí / Không vấn đề 59. 没用/ měi yòng / ăn hại 60. 就这样/ jiù zhè yàng / đó là vậy 61. 你真棒 / nǐ zhēn bàng / Cậu thật xuất sắc 62. 时间快到了 / shíjiān kuài dào le / tiếp đây giờ rồi 63. 算上我 / suàn shàng wǒ / tin tôi đi 64. 别担心 / bié dān xīn / Đừng băn khoăn lo lắng 65. 好点了吗/ hǎo diǎn le ma / Đỡ một chút nào chưa 66. 你呢 / nǐ ně / Còn bạn 67. 我不知道 / wǒ bù zhīdào / Tôi trù trừ 68. 我明白了 / wǒ míngbái le / Tôi gọi rồi 69. 让我试试 / ràng wǒ shìshì / Để tôi demo 70. 祝贺你 / zhùhè nǐ / Chúc mừng các bạn 71. 我不懂 / wǒ bù dǒng / Tôi thiếu hiểu biết 72. 不合适 / bù hé shì / Không phù hợp 73. 我饿了 / wǒ nai lưng le / Tôi đói rồi 74. 我爱你 / wǒ ài nǐ / Tôi yêu bạn 75. 给你 / gěi nǐ / của doanh nghiệp đây 76. 没有人知道 / měiyǒu rón rén zhīdào / không có ai biết 77. 他是谁 / tā shì shuí / Anh ta là ai? 78. 有什么事 / yǒu shénme shì / bao gồm chuyện gì 79. 有人吗 / yǒu rén mā / có ai không? 80. 别紧张 / bié jǐnzhāng / Đừng căng thẳng, vội vàng 81. 太遗憾了/ tài yíhàn lě / Thật đáng tiếc 82. 好要别的吗 / hái yào bié de ma / Còn loại khác không 83. 很好吃 / hěn hǎo chī / khôn xiết ngon 84. 你吃饭了吗 / nǐ chī fàn le ma / Bạn ăn uống cơm không 85. 请进 / qǐng jìn / Mời vào 86. 别闹 / bié nào / Đừng loạn 87. 好听 / hǎo tīng / dễ nghe 88. 小心 / xiǎo xìn / cẩn thận 89. 帮个忙, 好吗 / bāng gè máng , hǎo ma / góp tôi một việc được không ? 90. 先生,对比起 / xiān shēng, duìbuqǐ / xin lỗi ngài 91. 你去哪儿 / nǐ qù nǎr / Cậu đi đâu 92. 这是什么地方 / zhè shì shénme dìfang / Đây là đâu 93. 你的爱好是什么 / nǐ de àihao shì shénme / các bạn có sở trường gì 94. 怎么样 / zěnmeyàng / ra làm sao 95. 我没有头绪 / wǒ méiyǒu tóuxù / Tôi lần chần 96. 我不想听 / wǒ bù xiǎng tīng / Tôi không thích nghe 97. 别客气 / biē kéqi / Đừng khách sáo 98. 是哪一位 / shì nǎ yī wèi / Ai điện thoại tư vấn đó 99. 你做得对 / nǐ zuò de duì / các bạn làm đúng rồi 100. 笨蛋 / bèn dān / Đồ ngốc

(cùng học tập tiếp 301 câu giờ trung tiếp xúc cơ phiên bản tiếp theo nhé bạn)

100 câu giờ trung thường được sử dụng đàm thoại

*

101. 滚开 / gǔn kāi / tếch đi 102. 别动 / bié loại / Đừng rượu cồn 103. 现在几点 / xiān zài jǐ diǎn / hiện thời là mấy tiếng 104. 对不起,请问我现在在什么地方? / Duìbùqǐ, qǐngwèn wǒ xiànzài zài shénme dìfāng? / Xin lỗi mang lại tôi hỏi tôi đang ở ở đâu vậy? 105. 非常感谢 / fēicháng gǎnxiè / cực kì cảm ơn 106. 你要买什么 / nǐ yào mǎi shénme / bạn có nhu cầu mua gì ? 107. 我要这个 / wǒ yào zhè gè / Tôi ước ao cái này 108. 多少钱 / duōshao qián / Bảo nhiêu chi phí 109. 还有别的吗 / hái yào bié de ma / Còn yêu cầu cái khác không 110. 不用了 / bù yòng le / Không bắt buộc nữa 111. 给我打折吧 / gěi wǒ dǎzhé cha / giảm giá cho tôi đi 112. 算了/ suàn le / vứt đi 113. 你有什么打算 / nǐ yǒu shénme dǎsuàn / các bạn có ý định gì 114. 胃不舒服 / wǒ bù shūfu / Tôi ko khoẻ 115. 哪儿不舒服 / nǎr bù shūfu / không khoẻ ở đâu 116. 我感冒了/ wǒ gǎnmào le / Tôi bị cảm rồi 117. 发烧了 / fāshāo le / phân phát sốt rồi 118. 等一等 / děng yī děng / Đợi một chút 119. 你爸妈身体好吗 / nǐ bāmā shēntǐ hǎo ma / cha mẹ bạn khoẻ không 120. 我爸妈身体都很好 / wǒ bāmā shēntǐ dōu hěn hǎo / cha mẹ tôi phần lớn khoẻ 121. 你在哪儿 / nǐ zài nǎr / Bạn ở đâu 122. 回家了 / huí jiā le / Về đơn vị rồi 123. 我来了 / wǒ lái le / Tôi tới rồi 124. 你的电话号码是多少 / nǐ de diànhuā hào mǎ shì duōshao / Số điện thoại của bạn là từng nào 125. 今天你的工作忙吗 / Jīntiān nǐ de gōngzuò máng ma? / bây giờ công việc của người sử dụng bận không? 126. 你的学校在哪儿?/ Nǐ de xuéxiào zài nǎr? / ngôi trường học của người sử dụng ở đâu. 127. 今天星期几?/ Jīntiān xīngqī jǐ? / từ bây giờ thứ mấy ? 128. 今天星期一 / Jīntiān xīngqī yī / từ bây giờ là đồ vật hai 129. 明天星期几?/ Míngtiān xīngqī jǐ?/ sau này là thứ mấy ? 130. 昨天星期几? / Zuótiān xīngqī jǐ? / hôm qua là lắp thêm mấy 131. 你认识那个人吗? 他是谁? / Nǐ rènshi nàge rón rén ma? Tā shì shuí? / chúng ta quen biết fan kia không? Ông ta là ai? 132. 我不知道他是谁 / Wǒ bù zhīdào tā shì shuí / Tôi đo đắn ông ta là ai 133. 他是大夫吗? / Tā shì dàifu ma? / Ông ta là bác bỏ sĩ à ? 134. 我住在这个楼 / Wǒ zhù zài zhè ge lóu / Tôi sống nghỉ ngơi tòa đơn vị này 135. 我的房间号是八零八 / Wǒ de fángjiān hào shì bā líng bā / Số phòng của tôi là 808 136. 我的哥哥是大夫 / Wǒ de gēge shì dàifu / Anh trai tôi là bác bỏ sĩ 137. 我没有姐姐 / wǒ měiyǒu jiějie / Tôi không có chị gái 138. 我有妹妹 / wǒ yǒu mèimei / Tôi gồm em gái 139. 我家有四口人 / wǒ jiā yǒu sì kǒu rén / đơn vị tôi tất cả 4 người 140. 今天我的工作很忙 / Jīntiān wǒ de gōngzuò hěn lèi / bây giờ công bài toán của tôi vô cùng mệt 141. 我想家 / wǒ xiǎng jiā / Tôi nhớ đơn vị 142. 我要回家休息 / Wǒ yào huí jiā xiūxi / Tôi ước ao về nhà nghỉ ngơi 143. 这是什么/ Zhè shì shénme? / Đây là đồ vật gi ? 144. 这是书 / Zhè shì shū / Đây là sách 145. 这是什么书 / Zhè shì shénme shū? / Đây là sách gì 146. 这是汉语书 / Zhè shì hànyǔ shū / Đây là sách tiếng Hán 147. 这是谁的汉语书 / Zhè shì shuí de hànyǔ shū? / Đây là sách tiếng Trung của ai? 148. 这是我的汉语书 / Zhè shì wǒ de hànyǔ shū / Đây là sách giờ đồng hồ Trung của mình 149. 那是什么 / Nà shì shénme / cơ là cái gì 150. 那是杂志 / Nà shì zázhì / kia là tập san 151. 今天中午你们要去哪儿吃饭 / Jīntiān zhōngwǔ nǐmen yào qù nǎr chīfàn / Buổi trưa từ bây giờ các bạn muốn đi đâu nạp năng lượng cơm?

(Bạn đã xem 301 câu tiếng trung giao tiếp soạn bởi 24game.vn)

152. 今天中午我要去食堂吃饭 / Jīntiān zhōngwǔ wǒmen yào qù shítáng chīfàn / Buổi trưa từ bây giờ chúng tôi mong muốn đến nhà ăn ăn cơm 153. 你们要吃什么? / Nǐmen yào chī shénme? / Các bạn có nhu cầu ăn gì? 154. 我们要吃八个馒头 / Wǒmen yào chī bā ge mántou / shop chúng tôi muốn 8 cái bánh màn thầu 155. 你们要喝什么 / Nǐmen yào hē shénme? / Các bạn có nhu cầu uống gì ? 156. 我们要喝汤 / Wǒmen yào hē tāng / chúng tôi muốn uống canh 157. 你们要喝什么汤 / Nǐmen yào hē shénme tāng / Các bạn muốn uống canh gì? 158. 我们要喝鸡蛋汤 / Wǒmen yào hē jīdàn tāng / chúng tôi muốn uống canh trứng gà. 159. 你们要喝酒吗? / Nǐmen yào hē jiǔ ma? / chúng ta uống rượu không? 160. 我们不喝酒 / Wǒmen bù hējiǔ / shop chúng tôi không uống rượu 161. 我们要喝啤酒 / Wǒmen yào hē píjiǔ / công ty chúng tôi muốn uống bia 162. 这些是什么 / zhè xiē shì shénme / các cái này là gì 163. 你姓什么 / Nǐ xìng shénme / các bạn họ gì 164. 你叫什么名字 / Nǐ jiào shénme míngzì? / chúng ta tên gì? 165. 你是哪国人? / Nǐ shì nǎ guó rén?/ chúng ta là fan nước nào? 166. 我是越南人 / Wǒ shì yuènán rén / Tôi là người nước ta 167. 你们学习什么/ Nǐmen xuéxí shénme? / các bạn học đồ vật gi ? 168. 汉语难吗? / Hànyǔ nấn ná ma? / giờ Trung nặng nề không? 169. 汉语不太难 / Hànyǔ mút sữa tài nấn ná / giờ Trung không khó khăn lắm 170. 我们都很高兴 / Wǒmen dōu hěn gāoxìng / cửa hàng chúng tôi đều cực kỳ vui 171. 我的学校在那儿 / Wǒ de xuéxiào zài nàr / Trường học tôi nghỉ ngơi đằng tê 172. 你的家在哪儿 / Nǐ de jiā zài nǎr / công ty bạn ở đâu 173. 我不知道你的家在哪儿 / Wǒ bù zhīdào nǐ de jiā zài nǎr / Tôi trù trừ nhà bạn nơi đâu 174. 欢迎你们来我家 / Huānyíng nǐmen lái wǒjiā / Hoan nghênh các bạn tới bên tôi 175. 请问,这是什么? / Qǐngwèn, zhè shì shénme? / Xin hỏi, Đây là đồ vật gi ? 176. 这是中药,这是西药 / Zhè shì zhōngyào, zhè shì xīyào / Đây là dung dịch bắc, đấy là thuốc tây. 177. 你要吃什么药? / Nǐ yào chī shénme yào? / bạn có nhu cầu uống thuốc gì ? 178. 你要喝点儿什么吗? / Nǐ yào hē diǎnr shénme ma? / bạn muốn uống chút gì không ? 179. 我要喝点儿热茶 / Wǒ yào hē diǎnr rè chá / Tôi mong muốn uống chút trà nóng 180. 你的车是什么颜色的? / Nǐ de chē shì shénme yánsè de / Xe các bạn màu gì ? 181. 你几点上课?/ Nǐ jǐ diǎn shàngkè? / Mấy giờ bạn học ? 182. 你几点有课?/ Nǐ jǐ diǎn yǒu kè? / Mấy giờ các bạn có tiết học tập 183. 克制一下! / Kèzhì yì xià / kiềm chế đi! 184. 他乘火车来 / Tā chéng huǒchē lái Anh ta đi xe cộ lửa cho tới 185. 他卧病在床 / Tā wòbìng zài chuáng / Anh ấy đã trên nệm bệnh. 186. 一切还好吧?/ Yīqiè hái hǎo ba? / phần đông thứ vẫn tốt chứ? 187. 我喜欢吃冰淇淋/ Wǒ xǐhuān chī bīngqílín / Tôi thích nạp năng lượng kem. 188. 我钟爱这项运动 / Wǒ zhōng’ài zhè xiàng yùndòng / Tôi mê trò này. 189. 我全力支持你 / Wǒ quánlì zhīchí nǐ / Tôi trọn vẹn ủng hộ bạn. 190. 噢,这得看情况 / Ō, zhè dé kàn qíngkuàng / À, xem tình trạng đã. 191. 真便宜 / Zhēn piányí! / phải chăng quá! 192. 我该怎么办?/ Wǒ gāi zěnme bàn?/ Tôi phải làm gì đây? 193. 你自讨苦吃! / Nǐ zì tǎo kǔ chī! / chúng ta tự chuốc khổ rồi! 194. 信不信由你! / Xìn bùxìn yóu nǐ! / Tin hay là không tuỳ bạn! 195. 别指望我 / Bié zhǐwàng wǒ / Đừng mong muốn gì sinh hoạt tôi. 196. 别让我失望 / Bié ràng wǒ shīwàng / Đừng nhằm tôi thất vọng! 197. 请你原谅 / Qǐng nǐ yuánliàng / Xin chúng ta thứ lỗi. 198. 请您再说一遍 / Qǐng nín zàishuō yībiàn / Xin ông hãy nói lại lần nữa. 199. 我马上回来 / Wǒ mǎshàng huílái / Tôi trở về ngay. 200. 我去查查看 / Wǒ qù chá chákàn / Để tôi coi lại.

(Đọc tiếp 301 câu giờ đồng hồ trung giao tiếp cơ bạn dạng tiếp theo nhé. Còn 100 câu nữa chuyên dùng để gia công quen nè)

100 câu dùng làm trao đổi có tác dụng quen

*

Trong cuộc sống đời thường không thể tránh khỏi những lúc rất cần phải hỏi han, giao lưu cùng trao đổi với người khác. Sau đây là những câu áp dụng theo chủ đề như thời tiết, giao thông, nạp năng lượng uống…

201. 来话长 / Shuō lái huà zhǎng / nói ra dài loại lắm. 202. 等着瞧! / Děngzhe qiáo! / hóng xem! 203. 做个决定吧 / Zuò gè juédìng bố / ra quyết định đi! 204. 我就要这些 / Wǒ jiù yào zhèxiē / Tôi cần những thứ này. 205. 景色多么漂亮!/ Jǐngsè duōme piàoliang! / cảnh quan đẹp quá! 206. 隔墙有耳 / Géqiángyǒu’ěr / Tai vách mạch dừng! 207. 汽车来了/ Qìchē láile / xe buýt cho rồi! 208. 你怎么认为? / Nǐ zěnme rènwéi? / các bạn nghĩ sao? 209. 谁告诉你的? / Shuí gàosù nǐ de? /. Ai nói cho chính mình biết? 210. 看到了吗? / kàn dào le ma / bắt gặp chưa? 211. 你一定能找到的 / Nǐ yīdìng néng zhǎodào de / bạn nhất định tìm kiếm được. 212. 我找到了 / wǒ zhǎodào le / Tôi tìm kiếm thấy rồi 213. 有我的留言吗? / Yǒu wǒ de liúyán ma? / tất cả tin nhắn mang lại tôi không? 214. 别谦虚了/ Bié qiānxūle / Đừng khiêm tốn. 215. 少来这套! / Shǎo lái zhè tào! / bỏ trò đó đi 216. 他是个小机灵鬼 / Tā shìgè xiǎo jīling guǐ / Nó là kẻ khôn ngoan. 217. 他只是个孩子 / Tā zhǐshìgè háizi / Nó chỉ là một trong đứa bé. 218. 我不懂你说的 / Wǒ bù dǒng nǐ shuō de / Tôi không hiểu biết nhiều ý bạn. 219. 我感觉有点不适 / Wǒ gǎnjué yǒudiǎn bùshì / Tôi cảm xúc hơi cạnh tranh chịu. 220. 我有一个好主意 / Wǒ yǒuyīgè hǎo zhǔyì / Tôi có ý này! 221. 天气渐渐凉快起来 / Tiānqì jiànjiàn liángkuài qǐlái / Thời tiết càng ngày càng mát mẻ. 222. 天下雨了/ tiān xià yǔ le / Trời mưa rồi 223. 看来这没问题 / Kàn lái zhè méi wèntí / xem ra chẳng có sự việc gì. 224. 太离谱了 / Tài lípǔle / thật là thái quá. 225. 我可以用你的笔吗? / Wǒ kěyǐ yòng nǐ de bǐ ma? / Tôi hoàn toàn có thể dùng bút của chúng ta không? 226. 这个主意真不错 / Zhège zhǔyì zhēn bùcuò / Ý kiến tuyệt đấy. 227. 白忙了/ Bái mángle / tốn công vô ích. 228. 她喜欢什么? / Tā xǐhuān shénme?/ Cô ấy ham mê gì? 229. 越快越好! / Yuè kuài yuè hǎo! / càng sớm càng tốt. 240. 他总是吹牛 / Tā zǒng shì chuīniú / Nó luôn luôn khoác lác. 241. 他在选举中获胜 / Tā zài xuǎnjǔ zhōng huòshèng / Ông ấy giành chiến thắng trong cuộc thai cử. 242. 我是个足球迷 / Wǒ shìgè zúqiú mí / Tôi là tín đồ mê láng đá. 243. 要是我能飞就好了/ yàoshi wǒ néng fēi jiù hǎole / Ước gì tôi hoàn toàn có thể bay được. 244. 我六点钟见你 / Wǒ liù diǎn zhōng jiàn nǐ / Tôi chạm mặt bạn thời điểm 6 giờ. 245. 这是对的还是错的? / Zhè shì duì de háishì cuò de? / tính năng này đúng xuất xắc sai? 246. 就读给我听好了 / Jiùdú gěi wǒ tīng hǎole / Đọc mang lại tôi nghe đi. 247. 知识就是力量 / Zhīshì jiùshì lìliàng / kỹ năng là sức mạnh. 248. 我们是好朋友 / Wǒmen shì hǎo péngyǒu / bọn họ là chúng ta tốt. 249. 你哪儿不舒服? / Nǐ nǎ’er mút sữa shūfú? / bạn có nơi nào không ổn hả? 250. 你干得相当不错!/ Nǐ lẩn thẩn dé xiāngdāng bùcuò! / bạn làm xuất sắc lắm! 251. 人要衣装 / nhón nhén yào yīzhuāng /. Người mẫu vì lụa. 252. 你错过公共汽车了? / Nǐ cuòguò gōnggòng qìchēle? / chúng ta bị trễ xe cộ buýt hả? 253. 不要惊慌失措 / Bùyào jīnghuāng shīcuò / Đừng sợ hãi lo sợ. 254. 事情进展得怎样? / Shìqíng jìnzhǎn dé zěnyàng? / vụ việc tiến triển thế nào rồi? 255. 我知道有关它的一 切 / Wǒ zhīdào yǒuguān tā de yīqiè / Tôi biết tất cả về nó. 256. 这样太耽误时间了/ Zhèyàng tài dānwù shíjiānle / bởi vậy quá mất thời gian. 257. 这是违法的 / Zhè shì wéifǎ de / vì thế là bất hợp pháp đó. 258. 爱屋及乌 / àiwūjíwū / yêu ai yêu cả đường đi. 259. 我要流口水了 / Wǒ yào liú kǒushuǐle / Tôi thèm rã nước dãi rồi. 260. 说话请大声点儿 / Shuōhuà qǐng dà shēng diǎn er / Xin nói lớn hơn một chút. 261. 这个男孩没有工作 / Zhège nánhái méiyǒu gōngzuò / Cậu bé nhỏ này không tồn tại việc làm. 262. 这所房子是我自己的 / Zhè suǒ fángzi shì wǒ zìjǐ de / căn nhà này của tôi. 263. 你怎么了?/ Nǐ zěnmeliǎo? / chúng ta sao thế? 264. 你来得正是时候 / Nǐ láidé zhèng shìshíhòu / các bạn đến thiệt đúng lúc. 265. 你需要去运动锻炼一下 / Nǐ xūyào qù yùndòng duànliàn yīxià / bạn phải vận đụng đi. 266. 你的手摸起来很冷/ Nǐ de shǒu mō qǐlái hěn lěng / Sờ tay các bạn lạnh quá. 267. 别这么孩子气 / Bié zhème háiziqì / Đừng có trẻ em như vậy. 268. 不要碰运气/ Bùyào pèng yùnqì / Đừng phó mặc đến số phận. 269. 系好你的安全带 / Xì hǎo nǐ de ānquán dài / Hãy thắt dây an toàn. 270. 气死我了/ qì sǐ wǒ le/ Tức bị tiêu diệt mất 271. 坚持下去 / jiānchí xiàqù/ kiên cường 272. 还是老样子 / háishì lǎo yàngzi/ vẫn như cũ thôi 273. 我能进来吗 / wǒ néng jìn lái ma / Tôi rất có thể vào không 274. 可以啊 / kěyǐ ā / Được chứ! 275. 进来吧 / jìn lái bố / Vào đi 276. 上课时间到了 / shàngkè shíjiān dào le / Tới giờ đồng hồ vào lớp rồi 277. 请打开书 / qǐng dǎ kāi shū / Mời mở sách ra 278. 请打开十一页 / qǐng dǎ kāi shí yī yè / mở trang số 11. 279. 课前我到名 / kè qiàn wǒ dào míng / Tôi điểm danh dầu tiếng 280. 每个人都拿到材料了吗 / měi gè nhón nhén dōu ná dào cáiliào le ma / mọi cá nhân đã tài năng liệu bên trên tay chưa? 281. 有不同意见吗 / yǒu bù tóng yìjiàn ma / Có chủ ý không chấp nhận không? 282. 有什么问题吗 / yǒu shénme wèntí ma / Có sự việc gì không? 283. 我真不知道 / wǒ zhēn bù zhīdao / Tôi thực sự lần chần 284. 很有趣 / Hěn yǒuqù / hết sức thú vị 285. 很滑稽 / Hěn huájī / thiệt hài hước/buồn mỉm cười 286. 很远吗? / Hěn yuǎn ma? / gồm xa không? 287. 快到了吗 / Kuài dàole ma? / sắp tới chưa? 288. 恭喜恭喜 / Gōngxǐ gōngxǐ / Chúc mừng 289. 慢点儿! / Màn diǎnr / Chậm một ít 290. 我一个人都不认识 / Wǒ yī gè rón rén dōu mút sữa rènshi / Tôi xa lạ một tín đồ nào cả 291. 你尝吧 / nǐ cháng bố / chúng ta thử đi 292. 我不能再等了/ Wǒ bù néng zài děng le / Tôi bắt buộc chờ thêm được nữa 293. 我习惯了 / Wǒ xíguàn le / Tôi thân quen rồi 294. 我会想念你的 / Wǒ huì xiǎngniàn nǐ de / Tôi sẽ nhớ bạn 295. 我在浪费时间 / Wǒ zài làngfèi shíjiān / Tôi sẽ lãng phí thời gian 296. 我准备好了 / Wǒ zhǔnbèi hǎo le / Tôi chuẩn chỉnh bị kết thúc rồi 297. 我希望如此 / Wǒ xīwàng rúcǐ / Tôi hi vọng là bởi vậy 298. 我很无聊 / Wǒ hěn wúliáo / Tôi rất ảm đạm 299. 我想跟他说话 / Wǒ xiǎng gēn tā shuō huà / Tôi muốn nói chuyện với anh ấy 300. 我感觉好多了 / Wǒ gǎnjué hǎo duō le / Tôi cảm giác khá rộng rồi 301. 我对她着迷了 / Wǒ duì tā zháomí le / Tôi phát cuồng bởi vì cô ấy rồi.

Những câu khen và làm quen lịch lãm trong tiếng Trung

*
304. 很好/ hěnhǎo / tốt nhất có thể 305. 谢谢 / xiēxie / Cảm ơn 306. 请别客气 / qǐng bié kèqì / Xin chớ khách sáo 307. 不要客气/ bùyào kèqì / Không buộc phải khách khí 308. 请你跟我来 / qǐng nǐ gēn wǒ lái / Mời đi theo tôi 309. 请您原谅他 / qǐng nǐ yuánliàng tā / Xin ông tha thứ đến nó. 310. 请问你贵姓大名 / qǐngwèn nǐ guìxìng dàmíng / Xin ông cho thấy quý danh 311. 请问你贵姓芳名 / qǐngwèn nǐ guìxìng fāngmíng / Xin cô địa điểm biết quý tính 312. 请别笑话我 / qǐng bié xiàohuó wǒ / Xin đừng cười cợt nhạo tôi 313. 请别责怪 / qǐng bié zéguài / Xin chớ trách 314. 请等一下 / qǐng děng yī xià / Xin chờ chút 315. 请等一会儿 / qǐng děng yī huìr / Xin chờ một lát 316. 快点儿 / kuài diǎnr / nhanh chút 317. 慢点儿 / màn diǎnr / chậm chạp chút 318. 别忘记 / bié wāngjì / Đừng quên 319. 不要怕 / bù yào pà / Đừng sợ hãi 320. 给我看看 / kěi wǒ kàn kàn / Đưa tôi xem xem 321. 你试试看 / nǐ shì shì kàn / bạn thử xem 322. 你猜猜看 / nǐ cāi cāi kàn / chúng ta đoán coi 323. 把那个给我 / bǎ nà gè gěi wǒ / Đưa loại kia mang lại tôi 324. 请你把这个给他 / qǐng nǐ bǎ zhè gè gěi tā / Ông làm ơn đưa đặc điểm này cho nó 325. 哪一个 / nǎ yī gè / fan nào? 326. 哪一位 / nǎ yī wèi / Vị nào? 327. 是谁呀 / shì shuí yā / Là ai ? 328. 你是什么人?/ nǐ shì shénme rén?/ chúng ta là ai? 329. 那个人是谁 / nà gè nhón nhén shì shéi / các bạn đó là ai? 330. 哪一位是谁 / nà yī wèi shì shéi / Vị đó là ai? 331. 谁来了?/ shuí lái le / Ai đến kia? 332. 哪儿? / nǎr / Đâu? 333. 哪里 / nǎ lǐ / khu vực nào? 334. 什么地方 / shénme dìfang / chỗ nào? 335. 在哪儿 / zài nǎr / Ở đâu 336. 在哪里 / zài nǎ lǐ / Ở chỗ nào? 337. 你去哪里/ nǐ qù nǎ lǐ / các bạn đi đâu 338. 您住在哪里/ nín zhù zài nǎ lǐ / Ông sống nơi đâu 339. 他住在什么地方 / tā zhù zài shénme dīfang / Nó sống ở đâu 340. 什么 / shénme / vật gì 341. 怎么 / zěnme / làm thế nào 342. 什么东西?/ shénme dōngxi / Đồ gì 343. 为什么 / wèishénme / vày sao, tại sao 344. 什么事 / shénme shì / Chuyện gì? 345. 什么时候 / shénme shíhòu / khi nào 346. 你要买什么?/ nǐ yào mǎi shénme / bạn muốn mua gì? 347. 这是什么?/ zhè shì shénme / Đây là chiếc gì? 348. 那是什么?/ nà shì shénme / tê là dòng gì? 349. 为什么你不去?/ wéishénme nǐ bù qù?/ vì chưng sao bạn không đi? 350. 你在这干什么?/ nǐ zài zhè dở hơi shénme?/ Bạn ở đây làm gì?

Các các bạn đã học tập thuộc không còn 301 câu giao tiếp này chưa? Nếu không hãy lưu giữ để học nhàn nhã nhé…