999 thắc mắc lý thuyết hóa học ôn thi THPT tổ quốc 2022 có đáp án kèm theo, giúp những em học viên lớp 12 khối hệ thống lại kiến thức, luyện trả lời thắc mắc trắc nghiệm thật thuần thục để đạt hiệu quả cao trong kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 này.

Bạn đang xem: Hệ thống lý thuyết hóa học ôn thi đại học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học có 120 trang, mang đến các dạng câu hỏi theo siêng đề như: Đại cương cứng kim loại, kim loại kiềm, chất điện ly, Sắt và hợp hóa học của sắt... Cụ thể mời các em cùng tải miễn mức giá trong bài viết dưới phía trên của 24game.vn:

999 câu hỏi lý thuyết chất hóa học ôn thi THPT non sông 2022

Câu 1. trong các kim loại, sắt kẽm kim loại có tính dẫn điện rất tốt là?

A. VàngB. BạcC. ĐồngD. Nhôm

Câu 2. kim loại nào tiếp sau đây có ánh sáng nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?


A. WonfamB. SắtC. ĐồngD. Kẽm

Câu 3. kim loại nào sau đây nhẹ nhất (khối lượng riêng vơi nhất) trong những kim loại?

A. LitiB. NatriC. KaliD. Rubidi

Câu 4. trong số các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Sắt kẽm kim loại nào nặng trĩu nhất?

A. AgB. HgC. CuD. Al

Câu 5. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây cứng duy nhất trong số toàn bộ các kim loại?

A. Vonfam (W)B. Crom (Cr)C. Fe (Fe)D. Đồng (Cu)

Câu 6. trong số ác kim loại, kim loại nào bao gồm độ dẫn điện kém nhất?

A. Thủy ngân (Hg)B. Ti chảy (Ti)C. Chì (Pb)D. Thiếc (Sn)

Câu 7. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo hướng tăng tính dẫn điện?

A. Cu, Ag, Au, TiB. Fe, Mg, Au, HgC. Fe, Al, Cu, AgD. Ca, Mg, Al, Fe

Câu 8. hỗn hợp FeSO4 bị lẫn CuSO4. Để thải trừ CuSO4 có thể ngâm vào hỗn hợp kim loạinào sau đây?

A. FeB. AlC. ZnD. Na

Câu 9. cho những dãy kim loại sau, dãy nào được sắp xếp theo chiều tăng tính khử?

A. Al, Fe, Zn, Mg.B. Ag, Cu, Mg, Al.C. Na, Mg, Al, Fe.D. Ag, Cu, Al, Mg.

Câu 10. Trong bội phản ứng: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:


A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.B. Ion Ag+ bị oxi trở thành Ag.C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

Câu 11. Dãy các kim nhiều loại nào dưới đây được pha trộn bằng phương thức nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe.B. Ni, Fe, Pb.C. Zn, Al, Cu.D. K, Mg, Cu

Câu 12. dãy nào sau đây bao gồm các sắt kẽm kim loại được thu xếp theo chiều tăng dần về tính chất dẫnđiện?

A. Cu, Fe, Al, Ag.B. Ag, Cu, Fe, Al.C. Fe, Al, Cu, Ag.D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 13. Khí teo và H2 ko thể sử dụng làm hóa học khử để điều chế sắt kẽm kim loại nào sau đây:

A. FeB. CuC. AlD. Sn

Câu 14. Dãy kim loại nào sau đây chức năng với dd HCl cùng khí Cl2 mang đến cùng một muối?

A. Cu, Fe, Zn.B. Na, Al, Zn.C. Na, Mg, Cu.D. Ni, Fe, Mg.

Câu 15. kim loại nào dưới đây không phản nghịch ứng với hỗn hợp CuSO4?

A. Zn.B. Al.C. Fe.D. Ag.

Câu 16. đến dãy những kim loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số kim loại trong hàng phản ứng đượcvới hỗn hợp HCl là:

A. 4.B. 5.C. 6.D. 3.

Câu 17. thực hiện các thí điểm sau:

(1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.(2) mang lại lá sắt kẽm kim loại Al nguyên hóa học vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.(3) Đốt dây sắt kẽm kim loại Mg nguyên hóa học trong khí Cl2.(4) cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng ăn uống mòn sắt kẽm kim loại là:


A. 1.B. 4.C. 2.D. 3.

Câu 18.

Xem thêm: Ca Mắc Covid Ở Hải Phòng : Nhiều Nhân Viên Y Tế Mắc Covid, Cổng Thông Tin Điện Tử Thành Phố Hải Phòng

Dãy các kim các loại đều có thể được điều chế bằng cách thức nhiệt luyện là:

A. Ca, Zn, Cu.B. Li, Ag, Sn.C. Al, Fe, Cr.D. Fe, Cu, Ag.

Câu 19. mang đến phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Trong phương trình phản nghịch ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

A. 24.B. 30.C. 26.D. 15.

Câu 20. thực hiện các thí điểm sau

(a) để lá Al vào dung dịch có CuSO4 với H2SO4 loãng.(b) Đốt dây fe trong bình đựng khí Cl2.(c) đặt lá Cu vào dung dịch bao gồm Fe(NO3)3 cùng HNO3 loãng.(d) để lá Zn vào hỗn hợp CuCl2.

Số thí nghiệm xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là:

A. 4.B. 1.C. 3.D. 2.

Câu 21. cách thức chung để điều chế những kim các loại Na, Ca, Al vào công nghiệp là

A. Thủy luyện.B. điện phân lạnh chảy.C. Nhiệt luyện.D. Năng lượng điện phân dung dịch.

Câu 23. mang đến dãy các chất:

*
*
. Số hóa học trong dãy chức năng được với dd
*
 loãng là

A. 3.B. 2.C. 4D. 1

Câu 24. cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch

*
 (điện rất trơ), nhận được khí H2 ở catot.

(b) mang lại CO dư qua tất cả hổn hợp

*
cùng
*
đun nóng, thu được Al cùng Cu

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa

*
cùng
*
, có mở ra ăn mòn điện hóa.

(d) sắt kẽm kim loại có ánh nắng mặt trời nóng rã thấp duy nhất là Hg, kim loại dẫn điện rất tốt là Ag.

(e) cho dung dịch

*
du vào hỗn hợp
*
thu được chất rắn gồm Ag với AgCl. Số tuyên bố đúng là

A. 2.B. 3.C. 4D. 5.

Câu 25. gồm 4 dung dịch riêng biệt:

*
bao gồm lẫn
*
. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh fe nguyên chất. Số ngôi trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là


A. 4.B. 1.C. 2.D. 3.

Câu 26. triển khai các thí điểm sau:

(a) mang đến

*
vào hỗn hợp HCl(b) cho
*
vào dung dịch
*
dư tạo sản phẩm khử độc nhất là NO.c) Sục khí
*
mang lại dư vào dung dịch NaOH(d) mang lại Fe vào dung dịch
*
(e) Cho các thành phần hỗn hợp Cu và
*
(tỉ lệ mol 1: 1 ) vào
*
dư.(f) đến Al vào hỗn hợp
*
 loãng (không bao gồm khí thoát ra).

Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được dung dịch cất hai muối là

A. 5.B. 4.C. 3.D. 2.

Câu 27. Khi cho Cu công dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng với NaNO3, phương châm của NaNO3 trong phản bội ứng là:

A. Môi trường.B. Hóa học oxi hóa.C. Chất xúc tác.D. Hóa học khử.

Câu 28. Tuyên bố nào dưới đây không đúng?

A. Ăn mòn chất hóa học phát sinh cái điện.B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.C. đặc thù hóa học đặc thù của kim loại là tính khử.D. Nguyên tắc chung nhằm điều chế sắt kẽm kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

Câu 29. cho những phát biểu sau

(1) Trong dung dịch Na, Fe hồ hết khử được AgNO3 thành Ag.(2) đến Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau phản nghịch ứng nhận được dung dịch cất hai muối.(3) hỗn hợp Na với Al rất có thể tan hoàn toàn trong nước.(4) Tính oxi hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.(5) các kim các loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân hỗn hợp muối của nó.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 30. triển khai các phân tách sau đây:

(a) ngâm một lá kẽm vào hỗn hợp CuSO4.(b) dìm một lá đồng vào hỗn hợp FeCl3.(c) mang đến thép cacbon tiếp xúc với nước mưa.(d) mang đến thép vào dung dịch axit clohiđric.(e) Để sắt tây tiếp xúc với nước từ nhiên.(f) cho thanh đồng vào dung dịch axit sunfuric.