reviews hệ thống từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành năng lượng điện thông dụng và hay sử dụng nhất trong các bước

Tổng hợp hầu hết từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành điện nhằm mục đích phục vụ chúng ta sinh viên đang theo học và những người dân làm vào ngành có thể cải thiện được nhiệm vụ trong công việc.

Bạn đang xem: Chỉ số điện tiếng anh là gì

Đang xem: Chỉ số năng lượng điện tiếng anh là gì

=> từ vựng giờ Anh về môi trường

=> từ bỏ vựng giờ Anh siêng ngành xây dựng

=> từ vựng tiếng Anh bank thông dụng nhất

Tổng thích hợp từ vựng tiếng Anh chăm ngành năng lượng điện thông dụng nhất

Dưới đây là tổng hợp hệ thống từ vựng tiếng Anh siêng ngành điện bao gồm điện dân dụng, năng lượng điện tử viễn thông, năng lượng điện công nghiệp với nhiều nghành nghề khác mà chúng ta cũng có thể tham khảo nhé.

– Electric power nguồn system: hệ thống điện:HTĐ

– Electric network/grid :mạng:lưới điện

– low voltage grid:lưới hạ thế

– medium voltage grid:lưới trung thế

– high voltage grid:lưới cao thế

– extra high voltage grid:lưới hết sức cao thế

– extremely high voltage grid: lưới cực cao thế

– Electricity generation: phân phát điện

– nguồn plant: nhà máy điện

– Thermal power plant: xí nghiệp sản xuất nhiệt điện

– Hydroelectric power plant: xí nghiệp điện

– Wind nguồn plant: xí nghiệp điện gió

– Tidal power nguồn plant: xí nghiệp điện thủy triều

– Electricity transmission: truyền tải điện

– transmission lines: con đường dây truyền tải

– Electricity distribution: bày bán điện

– Consumption :tiêu thụ

– consumer: hộ tiêu thụ

– Load: phụ cài đặt điện

– load curve: biểu trang bị phụ tải

– load shedding: loại trừ phụ tải

– unblanced load: phụ sở hữu không cân bằng

– peak load: phụ download đỉnh, cực đại

– symmetrical load: phụ cài đặt đối xứng

– Power: công suất

– power nguồn factor : hệ số công suất

– reactive power: năng suất phản kháng

– apparent power: công suất biểu kiến

– Frequency : tần số

– frequency range: Dải tần số

– System diagram: Sơ đồ khối hệ thống điện

-System operational diagram: Sơ đồ vận hành hệ thống điện

– power system planning: Quy hoạch hệ thống điện

– Interconnection of nguồn systems: Liên kết hệ thống điện

– Connection point: Điểm đấu nối

– National load dispatch center: Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

– Steady state of a nguồn system: chính sách xác lập của khối hệ thống điện

– Transient state of a power system: chế độ quá độ của khối hệ thống điện

– Operation regulation: Tiêu chuẩn chỉnh vận hành

– Synchronous operation of a system: quản lý đồng bộ khối hệ thống điện

– power system stability: Độ bình ổn của hệ thống điện

– Steady state stability of a power nguồn system: Ổn định tĩnh của khối hệ thống điện

– Transient stability of a power nguồn system: Ổn định vượt độ:ổn định rượu cồn của hệ thống điện

– Conditional stability of a power system: Ổn định có điều kiện của khối hệ thống điện

– Balanced state of a polyphase network: Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha

– Unbalanced state of a polyphase network: tâm trạng không thăng bằng của một lưới điện các pha

– Electric generator: sản phẩm công nghệ phát điện

– Main generator: trang bị phát điện chính

– Hydraulic generator: sản phẩm công nghệ phát năng lượng điện thủy lực

– Magneto hydro dynamic generator:MHD: máy phát từ bỏ thủy động

– Synchronous generator: vật dụng phát đồng bộ

*

Những từ vựng giờ Anh chuyên ngành điện thông dụng

– Turbine: Tuabin

– Steam turbine: Tuabin hơi

– Air turbine: Tuabin khí

– Wind turbine: Tuabin gió

– Exitation system : hệ thống kích từ

– Separately excited generator: thứ phát điện kích từ độc lập

– Series generator: sản phẩm phát kích từ nối tiếp

– Shunt generator: sản phẩm công nghệ phát kích từ tuy nhiên song

– Brushless exitation system: khối hệ thống kích từ bỏ không thanh hao than

– Excitation switch:EXS: công tắc kích từ: mồi từ

– Governor: cỗ điều tốc

– Centrifugal governor: cỗ điều tốc ly tâm

– Turbine governor: bộ điều tốc tuabin

– Synchronizing:SYN: Hòa đồng bộ

– tự động synchronizing device:ASD: đồ vật hòa nhất quán tự động

– Synchronizing lamp:SYL: Đèn hòa đồng bộ

– System diagram: Sơ đồ khối hệ thống điện

– System operational diagram: Sơ đồ vận hành hệ thống điện

– power nguồn system planning: Quy hoạch hệ thống điện

– Interconnection of power systems: Liên kết khối hệ thống điện

– Connection point: Điểm đấu nối

– National load dispatch center: Trung trọng tâm điều độ khối hệ thống điện Quốc gia

– Steady state of a power system: chế độ xác lập của khối hệ thống điện

– Transient state of a power nguồn system: chính sách quá độ của khối hệ thống điện

– Operation regulation: Tiêu chuẩn chỉnh vận hành

– Synchronous operation of a system: quản lý và vận hành đồng bộ hệ thống điện

– nguồn system stability: Độ ổn định của hệ thống điện

– Steady state stability of a power nguồn system: Ổn định tĩnh của hệ thống điện

– Transient stability of a nguồn system: Ổn định quá độ:ổn định hễ của khối hệ thống điện

– Conditional stability of a power nguồn system: Ổn định có điều kiện của hệ thống điện

– Balanced state of a polyphase network: Trạng thái cân đối của lưới điện những pha

– Unbalanced state of a polyphase network: tâm lý không thăng bằng của một lưới điện những pha

– Service reliability: Độ tin cậy cung cấp điện

– Service security: Độ an ninh cung cấp điện

– Economic loading schedule: Phân phối kinh tế phụ tải

– Balancing of a distribution network: Sự cân đối của lưới phân phối

– Load stability: Độ bình ổn của tải

– Overload capacity: kĩ năng quá tải

– Load forecast: dự đoán phụ tải

– System demand control: kiểm soát và điều hành nhu mong hệ thống

– Management forecast of a system: Dự báo quản lý của khối hệ thống điện

– Reinforcement of a system: bức tốc hệ thống điện

– Two-winding transformer: Máy biến áp 2 cuộn dây

– Three-winding transformer: Máy biến hóa áp 3 cuộn dây

– auto transformer : Máy thay đổi áp từ ngẫu

– Primary voltage: năng lượng điện áp sơ cấp

– Secondary voltage: năng lượng điện áp vật dụng cấp

– Step-up transformer: MBA tăng áp

– Step-down transformer: MBA bớt áp

– Tap changer: cỗ chuyển nấc:MBA

– OLTC – on load tap changer: cỗ chuyển nấc dưới tải:MBA

– Punching: lá thép đã có dập định hình.

– Winding: dây quấn:trong máy điện.

– Wiring: các bước đi dây.

– Bushing: sứ xuyên.

– Differential amplifyer: mạch khuếch tán vi sai.

– Differential relay: rơ le so lệch.

– Different gear box: vào xe ô tô, nó là cầu vi sai.

– Autotransformer: hông bắt buộc biến áp từ bỏ động, mà lại là trở thành áp từ ngẫu.

– Varỉac: từ gọn gàng của variable autotransformer: biến hóa áp tự ngẫu kiểm soát và điều chỉnh được bằng cách xoay.

– PT: Potention transformer: máy biến áp đo lường. Cũng sử dụng VT: voltage transformer.

– Cell: vào ắc quy thì nó là 1 trong hộc:2.2 V trong quang năng lượng điện thì nó là tế bào quang điện.

– Fault: sự cố, thường dùng làm chỉ sự cầm ngắn mạch.

– Earth fault: sự nắm chạm đất.

– Reactor: trong khối hệ thống điện thì nó là cuộn cảm. Trong lò bội phản ứng hạt nhân thì nó là bộ phận không chế vận tốc phản ứng.

– Trip: đồ vật bị ngưng chuyển động do sự cố.

– Field: trong định hướng thì nó là trường.:như năng lượng điện trường, tự trường…. Trong máy điện nó là cuộn dây kích thích.

– Loss of field: mất kích từ.

– Coupling: trong điện tử nó là cách thức nối tầng. Tuy nhiên trong cơ điện, nó lại là khớp nối, dùng để kết nối giữa động cơ và tải:bơm chẳng hạn.

– Orifice: lỗ máu lưu.

– Oring: vòng cao su đặc có thiết diện tròn, thường xuyên dùng để gia công kín.

– kiểm tra valve: van một chiều

– Electric generator: vật dụng phát điện

– Main generator: thứ phát năng lượng điện chính

– Hydraulic generator: vật dụng phát điện thủy lực

– Magneto hydro dynamic generator:MHD: thứ phát tự thủy động

– Synchronous generator: lắp thêm phát đồng bộ

– Turbine: Tuabin

– Steam turbine: Tuabin hơi

– Air turbine: Tuabin khí

– Wind turbine: Tuabin gió

– Exitation system : hệ thống kích từ

– Separately excited generator: đồ vật phát năng lượng điện kích từ độc lập

– Series generator: trang bị phát kích tự nối tiếp

– Shunt generator: lắp thêm phát kích từ song song

– Brushless exitation system: khối hệ thống kích từ bỏ không thanh hao than

– Excitation switch:EXS: công tắc kích từ: mồi từ

– Governor : bộ điều tốc

– Centrifugal governor: cỗ điều tốc ly tâm

– Turbine governor: bộ điều tốc tuabin

– Synchronizing:SYN: Hòa đồng bộ

– tự động hóa synchronizing device:ASD: máy hòa đồng điệu tự động

– Synchronizing lamp:SYL: Đèn hòa đồng bộ

– Tap changer: cỗ chuyển nấc:MBA

– OLTC – on load tap changer: bộ chuyển nấc bên dưới tải:MBA

– Air distribution system : hệ thống điều phối khí

– Ammeter : Ampe kế

– Busbar : Thanh dẫn

– Cast-Resin dry transformer: Máy thay đổi áp khô

– Circuit Breaker :Aptomat hoặc trang bị cắt

– Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang

– Contactor : công tắc nguồn tơ

– Current carrying capacity: kỹ năng mang tải

– Dielectric insulation :Điện môi cách điện

– Distribution Board : Tủ/bảng phân phối điện

– Downstream circuit breaker:Bộ ngắt điện cuối nguồn

– Earth conductor : Dây nối đất

– Earthing system :Hệ thống nối đất

– Equipotential bonding :Liên kết đẳng thế

– Fire retardant : hóa học cản cháy

– Galvanised component :Cấu kiện mạ kẽm

– Impedance Earth : Điện trở phòng đất

– Instantaneous current : loại điện tức thời

– Light emitting diode : Điốt phạt sáng

– Neutral bar : Thanh trung hoà

– Oil-immersed transformer: Máy phát triển thành áp dầu

– Outer Sheath : Vỏ bọc dây điện

– Relay : Rơ le

– Sensor / Detector : thiết bị cảm biến, vật dụng dò tìm

– Switching Panel : Bảng đóng góp ngắt mạch

– Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang

– Upstream circuit breaker: bộ ngắt năng lượng điện đầu nguồn

– Voltage drop : Sụt ápaccesssories : phụ kiện

– alarm bell : chuông báo từ bỏ động

– burglar alarm : chuông báo trộm

– cable :cáp điện

– conduit :ống bọc

– current :dòng điện

– Direct current :điện 1 chiều

– electric door opener : lắp thêm mở cửa

– electrical appliances : thiết bị điện gia dụng

– electrical insulating material : vật tư cách điện

– fixture :bộ đèn

– high voltage :cao thế

– illuminance : sự chiếu sáng

– jack :đầu cắm

– lamp :đèn

– leakage current : mẫu rò

– live wire :dây nóng

– low voltage : hạ thế

– neutral wire: dây nguội

– photoelectric cell : tế bào quang quẻ điện

– relay : rơ-le

– smoke bell : chuông báo khói

– smoke detector : đầu dò khói

– wire :dây điện

– Capacitor : Tụ điện

– Compensate capacitor : Tụ bù

– Cooling tín đồ : Quạt có tác dụng mát

– Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng

– Current transformer : Máy trở nên dòng

– Disruptive discharge : Sự phóng điện tiến công thủng

– Disruptive discharge switch : cỗ kích mồi

– Earthing leads : Dây tiếp địa

– Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng

– Lifting lug : Vấu cầu

– Magnetic contact : công tắc nguồn điện từ

– Magnetic Brake : bộ hãm từ

– Overhead Concealed Loser : Tay cố kỉnh thuỷ lực

– Phase reversal : Độ lệch pha

– Potential pulse : Điện áp xung

– Rated current : loại định mức

– Selector switch : công tắc nguồn chuyển mạch

– Starting current : loại khởi động

– Vector group : Tổ đầu dây”Magnetic contact : Hãm từ” tất cả phải là: Công tắc:tiếp điểm từ

– low voltage :trung thế

– relay : công tắc nguồn điện tự động

– Circuit Breaker : ước dao điện Aptomat hoặc đồ vật cắt

– Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang

– Current carrying capacity: kỹ năng tải dòng kĩ năng mang tải

– Earth conductor : Dây dẫn đất Dây nối đất

– Fire retardant : hóa học cản cháy

– power station: trạm điện.

– Bushing: sứ xuyên.

– Disconnecting switch: Dao biện pháp ly.

– Circuit breaker: sản phẩm cắt.

– power transformer: biến hóa áp lực.

– Voltage transformer:VT Potention transformer:PT: máy đổi thay áp đo lường.

– Current transformer: máy đổi mới dòng đo lường.

– bushing type CT: biến hóa dòng chân sứ.

– Winding type CT: biến đổi dòng đẳng cấp dây quấn.

– Auxiliary contact, auxiliary switch: tiếp điểm phụ.

– Limit switch: tiếp điểm giới hạn.

– Thermometer: đồng hồ đeo tay nhiệt độ.

– Thermostat, thermal switch: công tắc nguồn nhiệt.

– pressure gause: đồng hồ đeo tay áp suất.

– Pressure switch: công tắc áp suất.

– Sudden pressure relay: rơ le bỗng nhiên biến áp suất.

– Radiator, cooler: cỗ giải nhiệt của sản phẩm biến áp.

– Auxiliary oil tank: bể dầu phụ, thùng giãn dầu.

– Position switch: tiếp điểm vị trí.

– Control board: bảng điều khiển.

– Rotary switch: bộ tiếp điểm xoay.

*

Luyện từ bỏ vựng tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày

– control switch: đề xuất điều khiển.

– selector switch: đề nghị lựa chọn.

– Synchro switch: cần cho phép hòa đồng bộ.

– Synchro scope: đồng bộ kế, đồng hồ đeo tay đo góc pha lúc hòa điện.

– Alarm: cảnh báo, báo động.

– Announciation: báo động bằng âm thanh:chuông hoặc còi.

– Protective relay: rơ le bảo vệ.

– Differential relay: rơ le so lệch.

– Transformer Differential relay: rơ le so lệch máy trở nên áp.

– Line Differential relay: rơ le so lệch mặt đường dây.

– Busbar Differential relay: rơ le so lệch thanh cái.

– Distance relay: rơ le khoảng chừng cách.

– Over current relay: Rơ le quá dòng.

– Time over current relay: Rơ le quá dòngcó thời gian.

Xem thêm: Làm Sao Để Có Giọng Nói Hay Chinh Phục Mọi Đối Phương, Cách Để Có Giọng Nói Hay

– Time delay relay: rơ le thời gian.

– Directional time overcurrent relay: Rơ le vượt dòng lý thuyết có thời gian.

– Negative sequence time overcurrent relay: Rơ le qúa cái thứ từ bỏ nghịch gồm thời gian.

– Under voltage relay: rơ le tốt áp.

– Over voltage relay: rơ le quá áp.

– Earth fault relay: rơ le đụng đất.

– Synchronizising relay: rơ le hòa đồng bộ.

– Synchro kiểm tra relay: rơ le phòng hòa sai.

– Indicator lamp, indicating lamp: đèn báo hiệu, đèn chỉ thị.

– Voltmetter, ampmetter, wattmetter, PF metter… những dụng cụ giám sát V, A, W, cos phi…

– Phase shifting transformer: biến thế dời pha.

– Điện áp danh định của hệ thống điện: Nominal voltage of a system

– giá trị định mức: Rated value

– Điện áp quản lý hệ thống điện: Operating voltage in a system

– Điện áp cao nhất: hoặc thấp duy nhất của hệ thống:Highest: lowest voltage of a system

– Điện áp tối đa đối cùng với thiết bị: Highest voltage for equipment

– cung cấp điện áp: Voltage level

– Độ lệch điện áp: Voltage deviation

– Độ sụt điện áp con đường dây: Line voltage drop

– Dao độngđiện áp: Voltage fluctuation

– Quá năng lượng điện áp:trong hệ thống: Overvoltage:in a system

– Quá năng lượng điện áp tạm thời: Temporary overvoltage

– Quá điện áp vượt độ: Transient overvoltage

– dâng điện áp: Voltage surge

– phục hồi điện áp: Voltage recovery

– Sự không cân đối điện áp: Voltage unbalance

– Quá năng lượng điện áp thao tác: Switching overvoltage

– Quá năng lượng điện áp sét: Lightning overvoltage

– Quá năng lượng điện áp cùng hưởng: Resonant overvoltage

– thông số không cân bằng: Unbalance factor

– Cấp phương pháp điện:Insulation level

– giải pháp điện ngoài: External insulation

– biện pháp điện trong: Internal insulation

– phương pháp điện từ phục hồi: Self-restoring insulation

– bí quyết điện không tự phục hồi: Non-self-restoring insulation

– cách điện chính: Main insulation

– giải pháp điện phụ: Auxiliary insulation

– cách điện kép: Double insulation

– kết hợp cách điện: Insulation co-ordination

– Truyền thiết lập điện: Transmission of electricity

– cung cấp điện: Distribution of electricity

– Liên kết khối hệ thống điện: Interconnection of nguồn systems

– Điểm đấu nối: Connection point

– Sơ đồ khối hệ thống điện:System diagram

– Sơ đồ vận hành hệ thống điện: System operational diagram

– Quy hoạch khối hệ thống điện: nguồn system planning

– Độ bình ổn của khối hệ thống điện: power nguồn system stability

– Độ định hình của tải: Load stability

– power plant: xí nghiệp điện.

– Generator: thứ phát điện.

– Field: cuộn dây kích thích.

– Winding: dây quấn.

– Connector: dây nối.

– Lead: dây đo của đồng hồ.

– Wire: dây dẫn điện.

– Exciter: trang bị kích thích.

– Exciter field: kích say đắm của… đồ vật kích thích.

– Field amp: chiếc điện kích thích.

– Field volt: năng lượng điện áp kích thích.

– Active power: hiệu suất hữu công, năng suất tác dụng, hiệu suất ảo.

– Reactive power: năng suất phản kháng, công suất vô công, năng suất ảo.

– Governor: bộ điều tốc.

– AVR : Automatic Voltage Regulator: cỗ điều áp từ bỏ động.

– Armature: phần cảm.

– Hydrolic: thủy lực.

– Lub oil = lubricating oil: dầu sứt trơn.

– AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ.

– Boiler Feed pump: bơm nước cấp cho lò hơi.

– Condensat pump: Bơm nước ngưng.

– Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn.

– Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ…

– Ball bearing: vòng bi, bạc đãi đạn.

– Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm kín đáo gối trục.

– Brush: thanh hao than.

– Tachometer: tốc độ kế

– Tachogenerator: máy phát tốc.

– Vibration detector, Vibration sensor: cảm ứng độ rung.

– Coupling: khớp nối

– Fire detector: cảm ứng lửa:dùng đến báo cháy.

– Flame detector: cảm biến lửa, cần sử dụng phát hiện nay lửa phòng đốt.

– Ignition transformer: biến đổi áp đánh lửa.

– Spark plug: nến lửa, Bu gi.

– Burner: vòi vĩnh đốt.

– Solenoid valve: Van năng lượng điện từ.

– kiểm tra valve: van một chiều.

– Control valve: van điều khiển và tinh chỉnh được.

– Motor operated control valve: Van kiểm soát và điều chỉnh bằng bộ động cơ điện.

– Hydrolic control valve: vn điều khiển bằng thủy lực.

– Phneumatic control valve: van điều khiển bằng khí áp.

– FM _ Frequency Modulation : trở nên điệu tần số.

– AC _ Alterating Current : loại điện luân phiên chiều.

– DC _ Direct Current : cái điện một chiều.

– FCO _ Fuse Cut Out : mong chì từ bỏ rơi

– LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out : ước chì từ bỏ rơi tất cả cắt tải

– CB _ Circuit Breaker : sản phẩm cắt.

– ngân hàng á châu acb _ Air Circuit Breaker : vật dụng cắt bởi không khí

– MCCB _ Moduled Case Circuit Breaker : Máy cắt khối có dòng giảm > 100A

– MCB _ Miniature Circuit Breaker : bộ ngắt mạch loại nhỏ

– ngân hàng ngoại thương _ Vacuum Circuit Breaker : Máy cắt chân không.

– RCD _ Residual Current Device : máy chống loại điện dư.

– DF : Distortion Factor : hệ số méo dạng

– THD : Total Harmonic Distortion : độ méo dạng tổng vày sóng hài

– BJT: Bipolar Junction Transistor : hehe cái này ai cũng bít , ngoài nói nhỉ ^ ^

– MOSFET: metal-oxide-Semiconductor Field Effect transistor

– reference input đầu vào : dấu hiệu vào , biểu thị chuẩn

– controlled output : biểu lộ ra

– SISO : single input single đầu ra : hệ thống 1 ngõ vào 1 ngõ ra

– MIMO : multi đầu vào multi output đầu ra : hệ thống nhìu ngõ vào , nhìu ngõ ra

– Orifice: lỗ máu lưu.

– Oring: vòng cao su đặc có thiết diện tròn, thường xuyên dùng để gia công kín.

– Air distribution system : hệ thống điều phối khí

– Ammeter : Ampe kế

– Busbar : Thanh dẫn

– Cast-Resin dry transformer: Máy trở thành áp khô

– Circuit Breaker : Aptomat hoặc sản phẩm công nghệ cắt

– Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang

– Contactor : công tắc tơ

– Current carrying capacity: kỹ năng mang tải

– Dielectric insulation : Điện môi bí quyết điện

– Distribution Board : Tủ/bảng triển lẵm điện

– Downstream circuit breaker: bộ ngắt năng lượng điện cuối nguồn

– Earth conductor : Dây nối đất

– Earthing system : hệ thống nối đất

– Equipotential bonding : link đẳng thế

– Fire retardant : hóa học cản cháy

– Galvanised component :Cấu kiện mạ kẽm

– Impedance Earth : Điện trở phòng đất

– Instantaneous current : cái điện tức thời

– Light emitting diode : Điốt phân phát sáng

– Neutral bar : Thanh trung hoà

– Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu

– Outer Sheath: Vỏ bọc dây điện

– Relay: Rơ le

– Sensor / Detector : đồ vật cảm biến, thứ dò tìm

– Switching Panel : Bảng đóng góp ngắt mạch

– Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang

– Upstream circuit breaker: cỗ ngắt điện đầu nguồn

– Voltage drop : Sụt áp

– Disruptive discharge : Sự phóng điện tiến công thủng

– Disruptive discharge switch : cỗ kích mồi

– Earthing leads : Dây tiếp địa

– Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng

– Lifting lug : Vấu cầu

– Magnetic liên hệ : công tắc điện từ

– Magnetic Brake : cỗ hãm từ

– Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực

– Phase reversal : Độ lệch pha

– Potential pulse : Điện áp xung

– Rated current : cái định mức

– Selector switch : công tắc chuyển mạch

– Starting current : loại khởi động

– Vector group : Tổ đầu dây

– power station: trạm điện

– Bushing: sứ xuyên

Học từ vựng giờ Anh siêng ngành điện không nặng nề như các bạn nghĩ, chỉ cần phải có mục tiêu và phương pháp thích vừa lòng là được. Từng ngày hãy đề ra cho mình mục tiêu học khoảng 5 từ, mỗi từ lấy ví dụ vắt thể. Từ bỏ vựng khi gắn sát với ngữ cảnh sẽ dễ ghi nhớ hơn rất nhiều. Đó cũng chính là cách học tập từ vựng tiếng Anh giỏi mà các bạn nên xem thêm để nâng cấp trình độ giờ Anh của bản thân nhé.