Số tiền lãi chỉ tính bên trên số tiền gốc mà ko kể trên số chi phí lãi vì chưng số tiền cội sinh ra.

Bạn đang xem: Các dạng toán lãi suất ngân hàng

Công thức tính lãi đơn: $V_n=V_0left( 1+r.n ight)$

Trong đó:

$V_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$V_0$ : Số tiền nhờ cất hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất vay định kỳ, tính theo %.

2. Lãi kép

Là số tiền lãi không chỉ có tính trên số chi phí gốc nhiều hơn tính trên số tiền lãi do tiền nơi bắt đầu đó sinh ra biến hóa theo từng định kỳ.

a. Lãi kép, giữ hộ một lần: $T_n=T_0left( 1+r ight)^n$

Trong đó:

$T_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền gửi ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi vay định kỳ, tính theo %.

b. Lãi kép liên tục: $T_n=T_0.e^nr$

Trong đó:

$T_n$ : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền gởi ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất định kỳ, tính theo %.

c. Lãi kép, gởi định kỳ.

œTrường phù hợp gửi chi phí định kì cuối tháng.

Bài toán 1: Cứ cuối mỗi tháng nhờ cất hộ vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền thu được là:

$T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

Chưa gửi

$m$

2

$m$

$mleft( 1+r ight)+m$

3

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$n$

 

$mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

Vậy sau mon n ta được số tiền $T_n=mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

$=mleft< left( 1+r ight)^n-1+...+left( 1+r ight)+1 ight>$ ,

Ta biết rằng: $S_n=u_1+...+u_n=u_1.fracq^n-1q-1$ đề xuất $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Bài toán 2: Cứ cuối từng tháng giữ hộ vào bank m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tiền gởi mỗi mon m là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền yêu cầu gửi mỗi tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$

Chứng minh:

Áp dụng việc 1 ta có số tiền nhận được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, mà đề đến số tiền đó đó là A đề xuất $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$ .

Bài toán 3: Cứ cuối từng tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tháng hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số mon thu được đề bài cho là: $n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$.

Chứng minh:

Áp dụng câu hỏi 1 ta bao gồm số tiền nhận được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, cơ mà đề cho số chi phí đó chính là A bắt buộc $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArm+1Leftrightarrow n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$

Như vậy vào trường hợp một này ta bắt buộc nắm vứng công thức vấn đề 1 trường đoản cú đó rất có thể dễ dàng thay đổi ra các công thức ở việc 2, việc 3.

œTrường vừa lòng gửi tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 4: Cứ đầu từng tháng nhờ cất hộ vào ngân hàng m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền chiếm được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$

Chứng minh.

Ta chế tạo bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$m$

$mleft( 1+r ight)$

2

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

3

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^3+mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

n

$mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)$

Vậy sau tháng n ta được số tiền:

$T_n=mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)=mleft< left( 1+r ight)^n+...+left( 1+r ight) ight>=mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Bài toán 5: Cứ đầu từng tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền nhận được là A triệu. Hỏi số tiền gửi mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tiền buộc phải gửi mỗi tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Áp dụng bài toán 4. Ta có số tiền chiếm được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, nhưng đề mang đến số tiền chính là A đề xuất $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$.

Bài toán 6: Cứ đầu từng tháng giữ hộ vào ngân hàng m triệu, lãi suất kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số mon hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tháng thu được đề bài bác cho là: $n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Chứng minh

Áp dụng việc 4. Ta có: số tiền chiếm được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, mà đề cho số tiền chính là A nên $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArmleft( 1+r ight)+1$.

$Rightarrow n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Như vậy trong trường thích hợp này ta cần nắm rõ công thức câu hỏi 4 tự đó có thể dễ dàng chuyển đổi ra những công thức ở việc 5, việc 6.

œTrường đúng theo vay nợ và trả tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 7: Vay bank A triệu đồng. Cứ đầu từng tháng (năm) trả bank m triệu, lãi suất kép $r%$ (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh.

Ta phát hành bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A-m$

$left( A-m ight)left( 1+r ight)=Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)$

2

$Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-...-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Trường vừa lòng vay nợ cùng trả định kì cuối tháng.

Bài toán 8: Vay bank A triệu đồng. Cứ đầu mỗi tháng (năm) trả ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năn) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số tiền còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh

Ta xây đắp bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A$

$Aleft( 1+r ight)-m$

2

$Aleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-m$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-1-...-mleft( 1+r ight)-m$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Sau trên đây cùng tìm hiểu cách áp dụng các lý thuyết vào các bài toán tính tiền lãi, chi phí nợ bắt buộc trả ra làm sao ?

B. Bài tập mẫu

Bài 1:

Một người mong muốn gửi tiết kiệm ở ngân hàng và hi vọng sau 4 năm dành được 850 triệu đồng để thiết lập nhà. Biết rằng lãi suất bank mỗi mon trong thời điểm hiện tại là 0,45%. Hỏi tín đồ đó từng tháng yêu cầu gửi vào ngân hàng tối thiểu bao nhiêu tiền nhằm đủ số tiền cài đặt nhà? (Giả sử số tiền mỗi tháng là tương đồng và lãi suất vay trong 4 năm là không thế đổi)

A. $15,833$ triệu đ B. 16,833 triệu đồng.

C. 17,833 triệu đồng. D. 18,833 triệu đồng.

Giải:

Giả sử tín đồ này gửi tiền ở thời gian t như thế nào đó, tính từ lúc thời điểm đó sau 4 năm (48 tháng) ông ước ao có số tiền 850 triệu. Như vậy rõ ràng ta hoàn toàn có thể coi đó là bài toán nhờ cất hộ tiền định kì đầu tháng.

Áp dụng việc 5 ta có số tiền cần gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*

Chọn A.

Bài 2:

Một chị em Việt Nam anh hùng được hưởng số tiền là 4 triệu đồng trên một tháng (chuyển vào thông tin tài khoản của bà mẹ ở bank vào đầu tháng). Từ thời điểm tháng 1 năm năm 2016 mẹ ko đi rút tiền mà lại để lại ngân hàng và được tính lãi suất 1% bên trên một tháng. Đến đầu tháng 12 năm 2016 mẹ rút toàn cục số tiền (gồm số tiền giấy tháng 12 cùng số tiền sẽ gửi tháng 1). Hỏi khi đó mẹ lĩnh về từng nào tiền ? (kết quả làm cho tròn theo đơn vị chức năng nghìn đồng).

A. 50 triệu 730 nghìn đồng. B. 50 triệu 740 nghìn đồng.

C. 53 triệu 760 nghìn đồng. D. 48 triệu 480 nghìn đồng.

Giải:

Ta bao gồm tổng số tiền A thu được, nếu thuở đầu gửi vào a đồng, từ đầu tháng sau gửi thêm a đồng (không đổi) vào đầu hàng tháng với lãi vay r% vào n tháng:

$A=a+fracarleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*
Bài 3:

Ông A vay thời gian ngắn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12% trên năm. Ông hy vọng hoàn nợ cho ngân hàng theo biện pháp sau: sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, ông bước đầu hoàn nợ; nhị lần trả nợ thường xuyên cách nhau đúng một mon số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả không còn tiền nợ sau đúng tía tháng tính từ lúc ngày vay. Hỏi, theo phong cách đó, số chi phí m nhưng ông A cần trả cho ngân hàng là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không biến đổi trong thời hạn ông A trả nợ.

A. $m=frac100.left( 1,01 ight)^33$ (triệu đồng). B. $m=fracleft( 1,01 ight)^3left( 1,01 ight)^3-1$ (triệu đồng).

C. $m=frac100.1,033$ (triệu đồng). D. $m=frac120.left( 1,12 ight)^3left( 1,12 ight)^3-1$ (triệu đồng).

Giải:

Lãi suất 12%/năm tương ứng 1%/tháng đề xuất $r=0,01$ (do vay ngắn hạn)

Số tiền cội sau 1 tháng là: $T+T.r-m=Tleft( 1+r ight)-m$

Số tiền nơi bắt đầu sau 2 tháng là:

$left< T(1+r)-m ight>+left< T(1+r)-m ight>.r-m=Tleft( 1+r ight)^2-mleft< left( 1+r ight)+1 ight>$

Số tiền cội sau 3 tháng là:

$Tleft( 1+r ight)^3-mleft< left( 1+r ight)^2+1+r+1 ight>=0$

Do đó: $m=fracTleft( 1+r ight)^3left( 1+r ight)^2+1+r+1=fracTleft( 1+r ight)^3.rleft( 1+r ight)^3-1=frac1,01^31,01^3-1$ (triệu đồng).

Chọn B.

A. 14.909.965,25 (đồng). B. 14.909.965,26 (đồng).

C. 14.909.955,25 (đồng). D. 14.909.865,25 (đồng).

Giải:

Gọi $V_0$ là lượng vốn cần chi tiêu ban đầu, lượng vốn đang được đầu tư chi tiêu trong 5 năm phải ta có: $20.000.000=V_0.left( 1+0,0605 ight)^5$

$Rightarrow V_0=20.000.000.left( 1+0,0605 ight)^-5=14.909.965,25$ đ.

Chọn A.

Bài 5: Ông Tuấn giữ hộ 9,8 triệu đồng tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi suất vay hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau bao nhiêu năm ông Tuấn thu được tổng số chi phí 20 triệu đ (biết rằng lãi suất không núm đổi).

A. 9 năm. B. 8 năm. C. 7 năm. D. 10 năm.

Giải:

Gọi p. Là số tiền nhờ cất hộ ban đầu. Sau n năm $left( nin mathbbN ight)$, số tiền nhận được là:

$P_n=Pleft( 1+0,084 ight)^n=Pleft( 1,084 ight)^n$

Áp dụng cùng với số chi phí đề bài cho ta được:

$20=9,8.left( 1,084 ight)^nLeftrightarrow left( 1,084 ight)^n=frac209,8Leftrightarrow n=log _1,084left( frac209,8 ight)approx 8,844$

vì n là số từ nhiên nên lựa chọn n = 9.

Chọn A.

Xem thêm:

Bài 6: Ông Tuấn gửi tiết kiệm chi phí với lãi suất 8,4%/năm cùng lãi mỗi năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm ông Tuấn thu được gấp hai số tiền ban đầu:

A. 8. B. 9. C. 6. D. 10.

Giải:

Gọi a là số tiền cha đầu mà tín đồ đó gởi vào ngân hàng và n $left( nin mathbbN ight)$ là số năm mà số tiền nhận được tăng gấp đôi.

Theo cách làm lãi lép, ta bao gồm phương trình:

$aleft( 1+0,084 ight)^n=2aLeftrightarrow left( frac271250 ight)^n=2Leftrightarrow n=log _frac2712502$

Vì lãi suất được xem theo năm cần đến thời điểm cuối năm người đó bắt đầu nhận được tiền. Do đó, n= 9.

Chọn B.

C. Bài tập áp dụng

Bài 1: Một tín đồ gửi tiết kiệm chi phí với lãi suất vay 8,4%/ năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Hỏi sau từng nào năm tín đồ đó chiếm được gấp bố số tiền ban đầu?

A. 9. B. 14. C. 8. D. 7.

Bài 2: Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu vnd với lãi suất ban đầu 4%/năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Cứ sau 1 năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng thể tiền bạn đó cảm nhận gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 119 triệu. B. 119,5 triệu. C. 120 triệu. D. 120,5 triệu.

Bài 3: Anh Nam mong ước rằng sau 6 năm sẽ sở hữu được 2 tỷ để sở hữ nhà. Hỏi anh Nam cần gửi vào bank một khoản tiền tiết kiệm như nhau hàng năm gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây, biết rằng lãi suất vay của ngân hàng là 8%/năm và lãi thường niên được nhập vào vốn.

A. 253,5 triệu. B. 251 triệu. C. 253 triệu. D. 252,5 triệu.

Bài 4: Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với lãi suất vay 1,65% một quý. Hỏi sao bao lâu fan gửi có ít nhất 20 triệu vnd (bao tất cả cả vốn lẫn lãi) từ số vốn liếng ban đầu? (Giả sử lãi vay không gắng đổi).

A. 16 quý. B. 18 quý. C. 17 quý. D. 19 quý.

Bài 5: Số chi phí 58 000 000 đ gửi tiết kiệm trong 8 mon thì mang về được 61 329 000đ. Lãi suất hàng mon là?

A. 0,8%. B. 0,6%. C. 0,5%. D. 0,7%.

Bài 6:Cô giáo dạy văn nhờ cất hộ 200 triệu đ loại kì hạn 6 tháng vào bank với lãi suất 6,9% một năm thì sau 6 năm 9 tháng hỏi gia sư dạy văn dấn được từng nào tiền cả vốn cùng lãi hiểu được cô giáo ko rút lãi ở tất cả các kì hạn trước và nếu rút trước bank sẽ trả lãi suất vay theo lọa lãi vay không kì hạn 0,002% một ngày (1 mon tính 30 ngày).

A. 471688328,8 B. 302088933,9 C. 311392005,1 D. 321556228,1.

Bài 7: Một người ước ao sau 4 tháng có một tỷ đồng nhằm xây nhà. Hỏi tín đồ đó phải gửi hàng tháng là bao nhiêu tiền (như nhau). Biết lãi suất vay 1 mon là 1%.

A. $M=frac1,33$ (tỷ đồng). B. $Mfrac11,01+left( 1,01 ight)^2+left( 1,01 ight)^3+left( 1,01 ight)^4$ (tỷ đồng).

C. $M=frac1.1,033$ (tỷ đồng). D. $M=frac1.left( 1,01 ight)^33$ (tỷ đồng).

Bài 8: Một bạn gửi vào ngân hàng 100 triệu đ với kì hạn 3 tháng, lãi suất 5% một quý theo hình thức lãi kép (sau 3 tháng và tính lãi và cùng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, bạn đó gởi thêm 50 triệu đồng với kì hạn với lãi suất như trước đó. Cho biết thêm số chi phí cả nơi bắt đầu và lãi được xem theo bí quyết $T=Aleft( 1+r ight)^n$, trong đó A là số chi phí gửi, r là lãi vay và n là số kì hạn gửi. Tính tổng cộng tiền người đó nhận được một năm sau khi gửi tiền.

A. <176,676approx > triệu đồng. B. <178,676approx > triệu đồng.

C. <177,676approx > triệu đồng. D. <179,676approx > triệu đồng.

Bài 9: Một bạn gửi chi phí vào ngân hàng một trong những tiền là 100.000.000 đồng, chúng ta định gửi theo kì hạn $n$ năm với lãi suất là 12% một năm; sau từng năm không sở hữu và nhận lãi nhưng để lãi nhập vốn cho năm kế tiếp. Kiếm tìm $n$ nhỏ dại nhất lãi nhận ra hơn 40.000.000 đồng.

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Bài 10: Ông Tuấn vay thời gian ngắn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất vay 0,85%/tháng. Phù hợp đồng với ngân hàng ông A đang hoàn nợ trong n tháng: Sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, ông ban đầu hoàn nợ; nhì lần trả nợ thường xuyên cách nhau đúng một tháng, số tiền trả nợ ở những lần là đồng nhất và bằng 11,589 triệu đồng. Kiếm tìm n.

A. $n=8$ tháng. B. $n=9$ tháng. C. $n=10$ tháng. D. $n=11$ tháng.

Bài 11: tỉ trọng tăng dân dân sinh hàng năm ở việt nam được duy trì ở nút 1,05%. Theo số liệu được thống kê của Tổng cục Thống kê, số lượng dân sinh của vn năm năm trước là 90.728.900 người. Với vận tốc tăng dân số như thế thì vào khoảng thời gian 2030 thì số lượng dân sinh của nước ta là bao nhiêu?

A. 107232573 người. B. 107232574 người.

C. 105971355 người. D. 106118331 người.

Bài 12: Một người gửi bank 80 triệu đồng theo hình thức lãi đối kháng với lãi suất vay 3%/quý. Hỏi sau ít nhất bao lâu, số tiền đuc rút hơn vội vàng rưỡi số tiền vốn.

A. 52 tháng. B. 51 tháng. C. 49 tháng. D. 50 tháng.

Bài 13: Một bạn gửi 15 triệu vnd vào bank theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 quý với lãi suất vay 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu tín đồ đó giành được ít nhất 20 triệu đ cả vốn lẫn lãi từ khoản vốn ban đầu?

A. 4 năm 9 tháng. B. 4 năm 3 tháng. C. 4 năm 8 tháng. D. 4 năm 6 tháng.

Bài 14: Một bạn gửi bank 100 triệu đồng theo hình thức lãi đơn với lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 3 năm, toàn bô tiền tiếp thu là bao nhiêu?

A. 16 triệu đồng. B. 24 triệu đồng.

C. 116 triệu đồng. D. 124 triệu đồng.

 Bài 15: Một fan vay bank 100 triệu đ với lãi suất vay hàng năm là 12% năm. Sau tháng thứ nhất tiên, hàng tháng người đó đều trả 10 triệu đồng. Hỏi sau 6 tháng người này còn nợ bank bao nhiêu?

A. 41,219 triệu đồng. B. 43,432 triệu đồng.

C. 40,600 triệu đồng. D. 44,632 triệu đồng.

Bài 16: Một người hy vọng mua dòng Samsung Galaxy S7 Edge giá bán 18.500.000 đồng của siêu thị thế giới cầm tay để tặng nữ giới ngày 20/10 nhưng do chưa đầy đủ tiền nên fan đó đã đưa ra quyết định chọn mua bề ngoài trả góp và trả trước 5 triệu đồng trong 12 tháng, với lãi suất là 3,4%/tháng. Hỏi mỗi tháng, người đó sẽ phải trả mang lại công ty nhân loại Di cồn số chi phí là bao nhiêu?

A. 1554000 triệu đồng. B. 1564000 triệu đồng.

C. 1584000 triệu đồng. D. 1388824 triệu đồng.

Bài 17: Anh A mong mỏi xây một căn nhà. Chi phí xây nhà hết 1 tỉ đồng, hiện thời anh A có 700 triệu đồng. Vì không thích vay tiền đề xuất anh A ra quyết định gửi số chi phí 700 triệu đ vào ngân hàng với lãi suất 12%/1 năm, tiền lãi của năm kia được cộng vào tiền gốc của năm sau. Mặc dù giá xây đắp cũng tăng tưng năm 1% đối với năm trước. Hỏi sau bao lâu anh A sẽ tiết kiệm ngân sách đủ chi phí xây nhà? (kết quả lấy gần đúng mang đến 1 chữ số thập phân).

A. 3 năm 6 tháng. B. 3 năm 7 tháng. C. 12 năm 6 tháng. D. 3 năm 9 tháng.

Bài 18: Ông A gởi 150 triệu đ vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một năm với lãi suất x∈<5%;7%> năm. Sau 4 năm ông ta rút toàn bộ tiền ra và vay thêm bank 40 triệu vnd cũng với lãi suất x%. Ngân hàng cần lấy lãi vay x bao nhiêu để 3 năm nữa sau khoản thời gian trả ngân hàng, số tiền vàng ông A còn lại nhỏ dại nhất (giả sử lãi vay không nuốm đổi).

A. X=6%. B. X=7%. C. X=5%. D. X=6,5%.

Bài 19: Đề cài đặt một sa lon, ông Bách nên lựa chọn: hoặc đề xuất trả ngay lập tức 3.900.000 đồng hoặc trả 4.400.000 đồng sau 2 năm.

Với lãi vay hiện giá là 6%, ông Bách bắt buộc chọn phương án nào?

A. 3.900.000 đồng B. 3.600.000 đồng.

C. 4.000.000 đồng. D. 3.700.000 đồng.

Bài 20: Ông Bách cần thanh toán các số tiền nợ sau:

10.000.000 đồng thanh toán sau 2 năm

20.000.000 đồng thanh toán giao dịch sau 5 năm.

50.000.000 đồng giao dịch thanh toán sau 7 năm.

Tính thời gian thanh toán cho số tiền nợ duy nhất sửa chữa thay thế 99.518.740 đồng (khoảng nợ này có tiền vay ban đầu bằng tổng chi phí vay lúc đầu của ba khoản nợ trên), với tầm lãi kép 4,5%.