*

Bạn đang xem: Bài hát sa mạc tình yêu

tình yêu anh ơi phới bắt trò chơi Em sẽ trốn khi anh xua đuổi tìm Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng: một đợt yêu đề xuất trăm lần thống khổ Giọt sương ban sớm lấp lánh lung linh trên hoa, nụ hoa Anh đào Đời cô gái chỉ biết lúc yêu, yêu nồng thắm Thì vì sao thèm nước mắt đến đớn nhức nỗi hận sầu Em chỉ biết gồm mỗi mình anh thôi mặc dầu anh trót mê man với ai em vẫn yêu, vẫn chờ chờ.. Mình dìu nhau đi mang lại bến tình yêu Vòng tay ước mơ bao ân nghĩa Đừng mắc cỡ ngùng, đừng nhằm mộng tàn theo năm mon phai màu Đừng để em bắt buộc trăm lần đắng cay bản thân dìu nhau tới non sông xa xôi, miền xa ngọt ngào và lắng đọng Và rồi vị trí đó chỉ gồm uyên ương xây tổ nóng Thì nguyên nhân tình yêu đó đổ vỡ mau mang lại từng đêm?? Em thao thức gối dòng đêm thâu Nghe từng gai tóc đớn nhức rớt rơi theo mọi giọt sầu ...

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Được Ngải Cứu Không ? Bà Bầu Có Được Ăn Ngải Cứu Không

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.